c S
Na kratko iz gospodarstva 18.01.2019 07:28 Ljubljana, 17. januarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v prevzemu Max-Renta in povezanih oseb za odkup delnic Celjskega sejma z odločbo ugotovila, da je ta uspela. Max-Rent, ki v prevzemu deluje usklajeno s podjetji Celuks, Utilis, B30 ter Francem Pangerlom in Nino Ermenc Pangerl, je v času trajanja prevzemne ponudbe, od 11. decembra lani do 8. januarja, pridobil 76.229 delnic oz. 12,41 odstotka Celjskega sejma, izhaja iz odločbe, danes objavljene v časniku Delo. Prevzemniki so delež v Celjskem sejmu povečali na 60,71 odstotka.

Družba Salus je na strani Ljubljanske borze objavila sporočilo o povečanju osnovnega kapitala družbe. Na podlagi sklepa ljubljanskega okrožnega sodišča se je osnovni kapital Salusa z vplačilom novih vložkov povečal za dobrih 14.000 evrov, in sicer z izdajo 3456 novih, nematerializiranih navadnih kosovnih delnic. Osnovni kapital družbe Salus po spremembi statuta tako znaša 435.550 evrov in je razdeljen na skupno 104.375 navadnih kosovnih delnic na prinosnika.

Delničarji družbe Terme Dobrna so na današnji skupščini sprejeli sklep, da se 692.542 navadnih kosovnih delnic z oznako ZDDG umakne z Ljubljanske borze. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi optimizacije kapitalske strukture družbe. Pooblastilo za to velja tri leta, uprava pa lahko pridobi maksimalno 69.254 delnic. Pooblaščenec manjšinskih delničarjev Marko Majstorović je zoper sklepa o umiku in o pooblastilu uprave za pridobivanje delnic napovedal izpodbojno tožbo.