c S
Vlada o gospodarskih temah 17.01.2019 12:41 Ljubljana, 17. januarja (STA) - Vlada je sprejela strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018-2023, ki predvideva za 629 milijonov evrov spodbud za podjetja. Določila je sejnine nadzornikom družbe 2TDK in imenovala člane sveta sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada predvideva, da bo sklad v letih do 2023 samostojno ali v sodelovanju z drugimi finančnimi partnerji podprl nekaj manj kot 6200 podjetniških projektov in jim omogočil dostop do 629 milijonov evrov ugodnih finančnih sredstev v obliki dolžniških virov (garancijske in kreditne linije), lastniških virov (semenski in tvegani kapital) in nepovratnih oblik financiranja. Vlada ugotavlja, da je sklad doslej uspešno deloval, v obdobju 2007-2017 je podprl več kot 7200 mikro, malih in srednje velikih podjetij z okoli 1,07 milijarde evrov različnih ugodnih finančnih sredstev.

Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice projektne družbe za gradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper 2TDK določila sejnine, plačilo za delo in povračila drugih stroškov članom nadzornega sveta.

V svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS je za mandat štirih let imenovala Leona Ravnikarja, ki bo predsednik sveta sklada, ter Polonco Drofenik, Tomaža Primožiča, Zdravka Cankarja, Petra Boršića, Tomaža Hrovata in Marjana Kardinarja.

Vlada je s spremembo akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS določila, da morata imeti predstavnika ministrstva za okolje in prostor v nadzornem svetu sklada najmanj pet let delovnih izkušenj na stanovanjskem področju oz. področju urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in graditve stanovanjskih objektov. Po sprejetju spremembe akta bodo vnovič preverili izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev pri že imenovanih članih nadzornega sveta. V nadzornem svetu sklada sta predstavnika ministrstva za okolje in prostor trenutno Vesna Dragan, vodja sektorja za stanovanja na ministrstvu, in Vlado Marič.

Nove železniške potniške garniture Stadler - Slovenske železnice so aprila lani s švicarskim podjetjem Stadler Rail podpisale 169 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur - bodo v redni potniški promet predvidoma začeli uvajati s poletnim voznim redom 2020, v celoti pa z voznim redom 2020-2021. Največji prihranki pri času potovanja bodo po pričakovanjih na progi Maribor/Murska Sobota-Ljubljana, v odgovoru na poslansko vprašanje Francu Trčku piše vlada.

Sklenila je drugi aneks h koncesijski pogodbi z družbo Terme Krka, s katerim potrdila spremenjene koordinate in zmanjšane količine termalne vode, kot je določeno v spremenjeni uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice.

Vlada je Žarka Bogunoviča imenovala za generalnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za nov petletni mandat, ki bo trajal od 18. aprila 2019 do 17. aprila 2024.