c S
Evropski parlament za ambicioznejši novi sklad za spodbujanje naložb 17.01.2019 07:48 Strasbourg, 16. januarja (STA) - Evropski parlament se je danes zavzel za smelejši program EU za spodbujanje naložb in dostop do financiranja od 2021 do 2027 (InvestEU), kot je predlagala Evropska komisija. Predlaga povečanje proračunskega jamstva EU na 40,8 milijarde evrov za mobilizacijo več kot 698 milijard evrov naložb.

Medtem ko je Evropska komisija za novi program InvestEU, ki bo med drugim nadomestil trenutni Evropski sklad za strateške naložbe (Efsi), predlagala 38 milijard evrov proračunskega jamstva EU za mobilizacijo 650 milijard evrov naložb, Evropski parlament v danes sprejetem stališču predlaga povečanje tega jamstva na 40,8 milijarde evrov po trenutnih cenah za mobilizacijo več kot 698 milijard evrov dodatnih naložb po EU, so sporočili iz parlamenta.

Poslanci so se zavzeli tudi za jasnejše in nove cilje. Med temi so povečanje stopnje zaposlenosti v EU, doseganje ciljev pariškega podnebnega sporazuma ali ekonomsko, ozemeljsko in socialno kohezijo.

Predlagajo več sredstev za zaščito podnebja, in sicer so postavili cilj, da se vsaj 40 odstotkov splošnih finančnih sredstev programa InvestEU nameni za podnebne cilje.

Zavzemajo se za ustanovitev usmerjevalnega odbora za zagotovitev pravega ravnotežja med izkušnjami v politiki in bančništvu pri upravljanju programa, v odboru pa naj bo tudi oseba, ki jo bo imenoval Evropski parlament.

Komisija in usmerjevalni odbor bosta morala v imenu večje odgovornosti evropskim državljanom letno poročati Evropskemu parlamentu in Svetu EU o napredku, učinku in operacijah programa InvestEU, so še zapisali v stališču, ki je bilo sprejeto s 517 glasovi za, 90 proti in 25 vzdržanimi.

"Program mora odražati prioritete EU. InvestEU bo zelo pomembno orodje za gospodarsko rast, nastanek služb, podjetništvo ter socialno, ekonomsko in ozemeljsko kohezijo Evropske unije," je dejal soporočevalec odbora Evropskega parlamenta za proračun Jose Manuel Fernandes (EPP).

Soporočevalec ter predsednik odbora za ekonomske in monetarne zadeve Roberto Gualtieri (S&D) je dodal, da InvestEU ni le orodje, ki podaljšuje pozitivne izkušnje Efsija in drugih projektov, razvitih v zadnjih letih. "Poleg nadaljnje okrepitve podpore malim in srednje velikim podjetjem, raziskavam, inovacijam in trajnostni infrastrukturi program tudi nagovarja veliko vrzel v družbeni infrastrukturi in zagotavlja, da so projekti na področjih izobraževanja, zdravja, socialnih stanovanj uresničljivi," je povedal.

Program InvestEU, ki je del večletnega finančnega okvira EU 2021-2027, naj bi združil različne finančne instrumente EU, ki so trenutno na voljo, med njimi Efsi, Instrument za povezovanje Evrope (Cef), določene instrumente Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), ter tudi določena jamstva in instrumente iz programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije, da bi imel korist od ekonomije obsega in razširil model Junckerjevega načrta (natančneje, uporaba jamstev iz proračuna EU za privabljanje ostalih investitorjev), so navedli v parlamentu.