c S
Direktorja Hidrie Holdinga: Vsi nakupi lastnih delnic opravljeni v skladu z zakonom 15.01.2019 07:20 Ljubljana, 14. januarja (STA) - Direktorja Hidrie Holdinga Urška Svetlik in Gašper Svetlik zavračata očitke tretjega direktorja Hidrie Holdinga Iztoka Seljaka o pridobivanju lastnih delnic. Seljak je omenjena naznanil zaradi suma nepravilnosti pri decembrskem odkupu, Urška in Gašper Svetlik pa zagotavljata, da so bili vsi nakupi lastnih delnic opravljeni v skladu z zakonom.

"Nakup lastnih delnic je običajna poslovna praksa podjetij tako v Sloveniji kot v tujini. Korporacija Hidria je zato v preteklosti vedno odkupovala lastne deleže korporacije in to vedno z namenom in v skladu poštenega, vestnega in zakonitega gospodarja," sta za STA zapisala Svetlikova.

Zadnji paket lastnih delnic sta kupila decembra, ko je Seljak, kot je navedel v petkovem sporočilu za javnost, zaznal sume nepravilnosti v družbi, sume kršitve zakonodaje in notranjih aktov, vezanih na pridobivanje lastnih delnic obvladujoče družbe po ceni 10 evrov s strani Svetlikovih. Seljak o nakupovanju delnic ni bil obveščen, prav tako o ponudbi za 10 evrov, kar je po njegovem podcenjena vrednost, niso bili obveščeni vsi delničarji.

Seljak je sicer v petek skupaj z direktorjem Hidrie Dušanom Lapajnetom zaradi dolgoročnega razvoja ter zaščite družbe in preostalih delničarjev pred nadaljevanjem domnevno spornega ravnanja prek družb Inovatis in Ladis objavil prevzemno namero za nakup delnic družbe H&R, lastnice Hidrie.

Svetlikova sta danes pojasnila, da je bil decembrski paket delnic bistveno manjši od že pridobljenega v preteklosti. "Kljub temu so se pri decembrskem nakupu pojavili očitki Iztoka Seljaka in Dušana Lapajneta, da je pri poslu prišlo do nepravilnosti," sta navedla in odločno zavrnila njune očitke.

"Z nakupom so bili seznanjeni vsi člani upravnega odbora H&R, tudi Seljak in Lapajne. Vsi nakupi lastnih delnic so bili opravljeni v skladu z zakonom ter strokovnimi mnenji pravnih strokovnjakov in svetovalcev. Lastne delnice so last Hidrie in ne posameznikov. Z nakupom se zato nisva imela nikoli namena osebno okoristiti, kaj šele sovražno prevzeti Hidrio," sta poudarila.

Zagotovila sta tudi, da je cena, po kateri se je odkupovalo lastne delnice, nespremenjena vse od leta 2015. "Po njej sta lastne delnice odkupovala tudi Seljak in Lapajne - zadnje junija lani," sta dodala.

Ob tem sta pojasnila, da je nagrajevalna politika Hidrie v pristojnosti nadzornega sveta Hidrie Holdinga, katerega člani so Edvard Svetlik, Danica Purg in Igor Masten. "V kolikor bi omenjeni nadzorni svet odločil (pa še ni), da sva upravičena do nagrade, bi to v obliki lastnih delnic lahko dobilo celotno vodstvo Hidrie, vključno s Seljakom in Lapajnetom, in ne le midva, kot nama očitata omenjena gospoda. Njune neupravičene in zlonamerne očitke zato označujeva za groba podtikanja in osebno diskreditacijo," sta poudarila Urška in Gašper Svetlik.

Hči in sin Edvarda Svetlika ob tem tudi dvomita v kredibilnost pravnega mnenja odvetniške pisarne Jadek & Pensa, na katerega se v napadih na njiju sklicujeta Seljak in Lapajne. "Omenjena odvetniška pisarna, ki jo je v imenu Hidrie Holdinga najel Seljak, je namreč v močnem konfliktu interesov, saj je pisarna v preteklosti zastopala koncern Kolektor v večjih sodnih sporih zoper našo korporacijo - med drugim pri poskusu sovražnega vstopa Kolektorja v Hidrio," sta še navedla.

Seljak sicer sumov nepravilnosti še ni naznanil organom pregona, saj se mu zdi korektno, da se da nadzornemu svetu Hidrie Holdinga in upravnemu odboru H&R, ki sta za to pristojna, prostor in čas, da se do tega ustrezno opredelita.