c S
Kadrovsko pomlajena KGZS nadaljuje z dejavnostmi za izboljšanje položaja kmetov 14.01.2019 14:23 Ljubljana, 14. januarja (STA) - Za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) je lansko leto med drugim minilo v znamenju začetka nove razprave o skupni kmetijski politiki, dobrega pridelka in generacijske prenove na kadrovskem področju. Tudi letos bodo nadaljevali s prizadevanji za povečanje privlačnosti kmetijskega poklica, opozarjajo pa tudi na slabo upravljanje z zvermi.

Lansko leto si bodo po besedah predsednika KGZS Cvetka Zupančiča med drugim zapomnili po treh mejnikih. "Začela se je nova razprava o skupni kmetijski politiki, pridelkov ni poškodovala večja naravna nesreča, kot smo bili navajeni iz preteklosti, bilo pa je tudi leto volitev, kar se odraža tudi v kmetijski politiki," je pojasnil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

Zaradi volitev ter predvsem dogajanja pred in po njih je bilo med drugim manj zakonodajnih pobud s področja kmetijstva in gozdarstva, menjava vlade pa je prinesla tudi novo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Vodstvo KGZS se je z novim vodstvom ministrstva na kratko že srečalo, prvi vtisi pa so pozitivni, je dejal Zupančič.

Pridelek v kmetijstvu je bil lani z izjemo sadjarstva po njegovih besedah zelo dober, so se pa pridelovalci znova soočali s problematiko nizkih odkupnih cen.

Število zaposlenih na zbornici se je lani povečalo za 18 na 713. Začeli so namreč z generacijsko prenovo, v sklopu katere so zaposlili prvo skupino pripravnikov.

Direktor KGZS Branko Ravnik je med lanskimi dejavnostmi med drugim izpostavil ozaveščanje o pomenu varovanja kmetijskih zemljišč, glede katerega bi morali biti po njegovem mnenju v Sloveniji bolj zavedni.

Zbornica je dvignila stopnjo sofinanciranja zavarovalne premije na 50 odstotkov za vse posevke, nasade in plodove ter na 30 odstotkov za bolezni živali. Pripravili so tudi predlog novega sistema zavarovanj kmetijske pridelave.

Dosegla je tudi vključitev poglavja o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu v zakon o kmetijstvu, s čimer so po lastnih navedbah uredili problematiko sezonske delovne sile. Obenem zagotavljajo podporno okolje za nova in obstoječa socialna podjetja.

Na področju zaposlovanja v kmetijstvu sicer ključni izziv predstavlja ohranitev kmetijske dejavnosti. "Eden od osnovnih pogojev je, da poklic kmetovalca spet postane cenjen. Ljudje izgubljajo voljo do kmetovanja, mladi pa v tej dejavnosti ne vidijo priložnosti in prihodnosti," je opozoril Ravnik.

KGZS je znova opozorila tudi na "zaskrbljujoče" število zveri. Po Zupančičevih besedah jih skrbi neupravljanje s populacijo in nepredvidljivost prihodnjih dogodkov na tem področju, zato bodo zahtevali nujni sestanek s predstavniki ministrstva za okolje in prostor.

Za letos KGZS med drugim načrtuje sodelovanje pri zakonodajnih spremembah s svojega področja in pri vsebinski razpravi o skupni kmetijski politiki EU za obdobje 2021-2027. Sodelovali bodo tudi pri obnovi strateškega dokumenta razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, ki bo osnova ukrepov prihodnje politike.

Ureditvi statusa kmetijskega svetovanja bo sledila vsebinska in organizacijska nadgradnja s ciljem posodobitve javne službe kmetijskega svetovanja, zbornica pa namerava med drugim tudi nadaljevati z aktivnim sodelovanjem pri promociji slovenskega kmetijstva.