c S
Donosnost SDH v letu 2018 po prvi oceni pri 5,8 odstotka 12.01.2019 10:13 Ljubljana, 11. januarja (STA) - SDH ocenjuje, da bosta portfelja naložb države in SDH v letu 2018 dosegla 5,8-odstotno donosnost, kar je manj od cilja, postavljenega pri 6,1 odstotka. V SDH ugotavljajo, da bo treba pričakovanja tako glede višine izplačanih dividend kot donosnosti kapitala prilagoditi novi strukturi portfelja, upoštevajoč tako sektor kot strateškost naložbe.

Donosnost lastniškega kapitala naložb države in Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je po letu 2015 hitro zviševala in je za leto 2017 znašala rekordnih 6,5 odstotka. A takšnih številk ob sedanji strukturi portfelja, pričakovanjih umiritve gospodarske rasti, še posebej pa po izvedenih postopkih prodaj visoko dobičkonosnih družb, v prihodnje ni realno pričakovati, so v SDH zapisali v danes objavljenem letošnjem poročilu upravljanja kapitalskih naložb.

"Za leto 2018 ocenjujemo, da bosta portfelja kapitalskih naložb države in SDH skupaj dosegla 5,8 odstotka čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala, pri čemer bodo finance, turizem in gospodarstvo dosegli bistveno višjo stopnjo, in sicer 8,7-odstotno, a imajo v portfelju nižjo utež kot energetika, kjer je pričakovana donosnost 3,3 odstotka, in promet s pričakovano donosnostjo 5,5 odstotka," so pojasnili.

Pričakovanja in ciljne vrednosti ROE ter višino izplačanih dividend v proračun bo v prihodnje treba prilagoditi spremenjeni strukturi upravljavskega portfelja. Izvedene in načrtovane prodaje bank bodo v prihodnje negativno vplivale na donosnost celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun, saj sta obe banki, tako NLB kot Abanka, v zadnjih dveh letih izplačevali visoke dividende ter dosegali visoke donosnosti kapitala ter skupaj predstavljata zajeten del uteži pri izračunu, so pojasnili.

Kot so še izpostavili, druge naložbe v portfelju, ki so opredeljene kot strateške, v prihodnje ne bodo mogle nadomestiti teh razlik, zato ni realno pričakovati rasti donosnosti kapitala družb v upravljanju SDH in nadaljnjega zviševanja izplačil dividend, katerih višina v letu 2018 je bila posledica dveh večjih enkratnih izplačil od NLB in Telekoma Slovenije.

SDH predlaga še, da se pri strateških naložbah razmisli o možni uvedbi drugih ciljev, s katerimi bi merili uresničevanje strateških ciljev oz., da se pri določanju ciljne donosnosti portfelja naložb ustrezno upošteva omejitve SDH pri vplivanju na dobičkonosnost tistih strateških naložb, katerih uspešnost poslovanja je pomembno odvisna od prihodkov, ustvarjenih na podlagi pogodbenega razmerja z državo.