c S
V Kopru še naprej subvencionirane najemnine lokalov v starem mestnem jedru 13.01.2019 09:55 Koper, 12. januarja (STA) - Najemniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Kopra si lahko tudi v letu 2019 obetajo subvencijo oz. znižanje najemnine. Sklep mora še potrditi občinski svet, zato bodo najemniki za januar prejeli nekoliko višje položnice. Po potrditvi na občinskem svetu bo občina upravičencem do subvencije razliko v najemnini za januar ustrezno poračunala.

Sklep, ki je določal znižanje najemnin poslovnih prostorov oz. subvencijo v višini 30 odstotkov, je namreč potekel konec leta 2018, kar pomeni, da s 1. januarjem ni več pravne podlage za priznanje subvencionirane najemnine. Nov predlog za leto 2019, ki je v pripravi, mora najprej potrditi občinski svet, uvrščen pa bo na prvo redno sejo sveta predvidoma konec januarja. O tem so najemnike obvestili z dopisom, so sporočili iz koprske občine.

Tudi nov predlog sklepa za znižanje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Kopra predvideva isto stopnjo subvencioniranja. Nespremenjeni ostajajo tudi pogoji, ki določajo, da se subvencija prizna tako tistim najemnikom, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kot društvom, ki bodo imeli poravnane vse zapadle obveznosti do občine in vse obveznosti iz naslova najemnega razmerja do 25. dne v mescu.

Poleg tega bo mestna občina najemnikom, ki bodo v mesecu januarju oz. do datuma valute poravnali celotno najemnino, pri obračunu najemnine za mesec februar priznala subvencijo tako za februar kot tudi za januar 2019, če je bil seveda izpolnjen pogoj za priznanje subvencije najemnine na dan 31. december 2018.

Najemnikom, ki bodo v januarju zamujali s plačilom najemnine, subvencije za mesec februar ne bodo priznali, prav tako koprska občina subvencije za mesec januar ne bo priznala tistim najemnikom, ki na dan 31. december 2018 niso izpolnjevali določenih pogojev.

Mestna občina Koper sicer poziva vse najemnike poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, ki do subvencije doslej niso bili upravičeni oz. niso izpolnjevali pogojev zanjo, naj podajo prošnjo za priznanje subvencije po novem sklepu o znižanju.