c S
Združenje občin in kmetijsko ministrstvo o aktualnih temah 14.01.2019 07:09 Ljubljana, 12. januarja (STA) - Predstavniki Združenja občin Slovenije ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na petkovem srečanju govorili o odprtih zadevah s področja kmetijstva in gozdarstva. Med drugim so govorili o izvajanju lokalnega razvoja, sprejemanju prostorskih načrtov, financiranju, zaraščanju zemljišč, vzdrževanju gozdnih cest in varstvu narave.

Kot so danes sporočili iz združenja, je Smrdelj med drugim izpostavil, da občine težko predvidijo, kaj bodo dolgoročno potrebovale, postopki spreminjanja prostorskih načrtov pa so dolgotrajni. Dejal je, da se zato večkrat ne uspejo pravočasno odzvati na potrebe gospodarstva, na ministrstvu pa so v tem kontekstu izpostavili, da je pritisk na širitev na najboljša kmetijska zemljišča velik. Državni sekretar Jože Podgoršek je tako poudaril, da "Slovenija potrebuje kmetijsko zemljo in da zmanjševanje tovrstnih zemljišč na dolgi rok ne bo možno".

Vodja sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije Leon Ravnikar je napovedal, da bo ministrstvo letos začelo postopek določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč, saj prenovljen zakon o urejanju prostora med drugim predvideva določitev območij za dolgoročni razvoj naselja v prostorskem načrtu. Tako ocenjujejo, da bodo postopki sprejemanja prostorskih načrtov vsebinsko še bolj zahtevni in s tem verjetno tudi dolgotrajni.

Občine po Smrdeljevih besedah pogrešajo ukrep obnove in razvoja vasi, ministrstvo pa je predstavilo pripravo sprememb uredb, ki bodo olajšale izvajanje lokalnega razvoja in pripomogle k zmanjšanju upravnih bremen. Pivčeva je povzela tudi novosti financiranja evropske finančne perspektive 2021-2027 in povedala, da je Slovenija zelo kritična do znižanja sredstev, zlasti za področje razvoja podeželja.

V razpravi o težavah občin glede vzdrževanja gozdnih cest in vlak je Smrdelj opozoril, da se te predvsem po izvedbah obsežnejših sečenj ne povrnejo v prvotno stanje. Ti primeri so številčnejši na področju državnih gozdov, na ministrstvu pa so obljubili, da bodo na to opozorili tako zavod za gozdove kot družbo Slovenski državni gozdovi.

Na srečanju so med drugim spregovorili še o problematiki zaraščanja kmetijskih zemljišč, ki jih je po nekaterih občinah že blizu 50 odstotkov. Na ministrstvu so se strinjali, da gre za velik problem, a so povedali, da se trend zaraščanja zmanjšuje. Glede zaraščanja kmetijskih zemljišč ob Kolpi, ki jih kmetje zaradi žične ograje ob meji ne morejo obdelati, bo kmetijsko ministrstvo ustrezno rešitev skušalo najti z drugimi ministrstvi.