c S
Izvedenih več ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti 14.01.2019 07:21 Ljubljana, 13. januarja (STA) - Vlada je na zadnji seji sprejela drugo vmesno poročilo o izvajanju ukrepov za krepitev integritete in transparentnosti med letoma 2017 in 2019. V njem ugotavlja, da je bilo izvedenih več ukrepov, med drugim je zakon, ki ureja statusna vprašanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, okrepil odgovorno delo in integriteto zaposlenih v pravosodju.

Kot še ugotavlja poročilo, je bil septembra 2017 za povečanje transparentnosti in krepitev integritete poslovnega okolja noveliran zakon o sodnem registru, lanskega aprila pa je Ajpes nadgradil svojo spletno stran. Za večjo transparentnost in optimizacijo postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj je od maja 2018 javnosti dostopna spletna stran, ki omogoča dostop do izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenj.

Med izvedenimi ukrepi so na ministrstvu za javno upravo našteli še javnosti dostopno elektronsko orodje na spletnem portalu eDemokracija za izvajanje ocene učinkov predpisov na gospodarstvo. "S tem je zainteresiranim omogočeno, da se v času javne obravnave odzovejo na pripravljeno presojo učinkov predpisa na gospodarstvo in podajo svoje pripombe," so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Izpostavili so tudi, da se je izvajanje skupnih javnih naročil povečalo za več kot 500 odstotkov, pri čemer ministrstvo za javno upravo trenutno vodi 24 skupnih javnih naročil za državne organe in organe javne uprave ter dodatnih šest skupnih javnih naročil za področje zdravstva. Glede izvedbe skupnih javnih naročil pa direktorat za javno naročanje redno izvaja tudi usposabljanja in pripravlja ustrezne smernice.

Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije poleg skupnega javnega naročanja na področju zdravstva nadaljuje posodabljanje skupne zbirke cen medicinskega materiala in zdravil aplikacije Intravizor. Podatke v zbirko pošiljajo vse bolnišnice in vsi večji zdravstveni domovi v Sloveniji.

Za učinkovitejše gospodarjenje z državnimi nepremičninami uspešno poteka razvoj izdelave aplikacije osrednje evidence nepremičnin v lasti države Gospodar, dokončanje katere je predvideno za drugo polovico tega leta. Prav tako razvijajo modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov aplikacija MOPED, ki bo nadomestila sedanji Register predpisov Slovenije, ob tem pa bo omogočala pripravo predpisov z vsemi zahtevanimi obrazložitvami in presojami posledic, kar bo izboljšalo kakovost postopka priprave predpisov.