c S
Za osebno asistenco vloženih približno 670 vlog 14.01.2019 07:09 Ljubljana, 13. januarja (STA) - Na vseh 16 centrih za socialno delo je bilo po podatkih Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije do četrtka vloženih 671 vlog za osebno asistenco. Številka se v prihodnje ne bo pomembno povečala, so za STA ocenili na ministrstvu za delo. Oddaja vlog, ki se je začela že oktobra lani, se namreč izteka.

Strokovne komisije so izdelale 495 mnenj o upravičenosti do osebne asistence, od tega 21 negativnih.

Trenutno je v register izvajalcev osebne asistence vpisanih 31 izvajalcev, v zadnjih dneh pa so prejeli še štiri vloge. Po podatkih izvajalcev, ki so jih navedli v vlogi za pridobitev statusa izvajalca, bodo zagotavljali osebno asistenco za približno 420 uporabnic in uporabnikov.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še nimajo evidence osebnih asistentov oziroma njihovega števila, saj je zaposlovanje asistentov v pristojnosti izvajalskih organizacij oz. delodajalcev. So pa izvajalci dolžni ministrstvu mesečno pošiljati poročila. Ob prvem poročilu v začetku februarja bodo imeli tudi ta podatek.

Do zdaj se posamezni uporabnice in uporabniki še niso obrnili na ministrstvo v zvezi z morebitnim pomanjkanjem osebnih asistentk oz. asistentov. So pa ob pripravi registra izvajalcev zaznali, da izvajalske organizacije niso enakomerno razporejene po Sloveniji, zato si bodo še naprej prizadevali za enakomerno širitev mreže, so zagotovili za STA.

Z novim letom se je začel uporabljati zakon o osebni asistenci, po katerem je osebna asistenca, ki so jo do letošnjega leta financirali preko programov ministrstva za delo, zakonska pravica. Zakon ureja pravico do osebne asistence v obsegu najmanj 30 ur tedensko in pravico do komunikacijskega dodatka za slepe, gluhe in gluhoslepe.

Slednjo bodo upravičenci lahko izkoristili v obliki osebne asistence v obsegu 30 ur mesečno ali pa bodo dobili denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb v višini malenkost nad 146 evrov.

Do osebne asistence je upravičen, kdor zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev. Star mora biti od 18 do 65 let. Pogoj je tudi, da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe, potrebovati pa mora najmanj 30 ur pomoči tedensko.

Kdor ima potrebo po osebni asistenci, mora vložiti vlogo na center za socialno delo.