c S
Znova opozorila o problematiki industrijske cone Laze, v torek zbor krajanov 14.01.2019 07:19 Kranj, 13. januarja (STA) - Alpe Adria Green in Civilna iniciativa Stražišče sta se ta teden zahvalila varuhinji človekovih pravic za izvedene aktivnosti glede ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode v Industrijski cone Laze. O tej problematiki sta seznanila tudi novega ministra, v torek pa bo na temo urejanja kanalizacije v coni potekal zbor krajanov.

Krajani in mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) že vrsto let opozarjajo na onesnaženja in nevarnosti, ki izhajajo iz Industrijske cone Laze. Glede ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode je urad varuhinje človekovih pravic ugotovil, da gre za izjemno dolgotrajen upravni postopek in da ni spoštovano temeljno načelo ekonomičnosti postopka.

Posledično gre za kršitev načela dobrega upravljanja, ki med drugim vsebuje tudi obveznost organa oblasti, da zadevo obravnava v razumnem roku, so sporočili iz AAG, ki je okoljsko škodo v Industrijski coni Laze prijavil leta 2015. Zavod RS za varstvo narave je maja 2015 ugotovil, da je lokalno povzročena velika okoljska škoda, Agencija RS za okolje (Arso) pa je postopek ugotavljanja nastanka okoljske škode ustavila z obrazložitvijo, da gre za razpršeno onesnaženje in ni mogoče ugotoviti povzročitelja.

V upravnem sporu, ki ga je sprožil AAG, je upravno sodišče junija 2016 odpravilo sklep Arsa in mu naložilo, da v zvezi z okoljsko škodo na vodah in tleh ugotovi dejansko stanje. Pri tem je sodišče opozorilo, da za škodo odgovarjajo le povzročitelji obremenitve. V AAG ocenjujejo, da Arso ni ukrepal v skladu z napotilom sodišča, temveč se je reševanja okoljske škode lotil tako, da je kranjski občini naložil, da v coni zgradi kanalizacijo.

Ker niso ugotovljeni onesnaževalci in vrsta onesnaževanja, se onesnaževanje nadaljuje in se bo delno odplaknilo tudi v javno kanalizacijo, opozarjajo v AAG in dodajajo, da je bilo v izdanem gradbenem dovoljenju za kanalizacijo predvideno, da se bo ta priključila na javno enocevno kanalizacijo, ki je v večjih nalivih že poplavljala kleti v bližnjem stanovanjskem naselju.

AAG je zoper izdano gradbeno dovoljenje sprožil upravni spor, ker je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna, saj ni bila ugotovljena in upoštevana količina industrijske odpadne vode in ni bila preverjena zmogljivost omrežja, na katerega je predvidena priključitev. To povečuje nevarnost poplavljanja stanovanjskih hiš z industrijskimi odplakami.

AAG ugotavlja, da se onesnaženje še vedno dogaja, potencialni onesnaževalci pa želijo svojo proizvodnjo, med katerimi je tudi predelava nevarnih odpadkov, v industrijski coni še razširiti, kar povečuje nevarnost tudi v primeru požara.

Okoljevarstvena organizacija in Civilna iniciativa za zeleno Stražišče ugotavljata, da v postopkih za izdajo okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj za dejavnosti, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, javni interes varovanja okolja, narave in zdravja ljudi ter njihovega premoženja ni v zadostni meri varovan. Največji problem industrijske cone Laze, ki je po njihovem mnenju izrazit primer popolnega ignoriranja okoljske zakonodaje, pa je dopuščanje nastajanja nove okoljske škode in visoke stopnje tveganja okoljske katastrofe.

O tej problematiki so z dopisom seznanili tudi novega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna ter novega kranjskega župana Matjaža Rakovca, ki je za torek sicer sklical zbor krajanov Stražišča za javno obravnavo nameravane gradnje kanalizacije na območju cone.