c S
Poslovne cone v Ajdovščini polne, načrtujejo nove 14.01.2019 07:19 Ajdovščina, 13. januarja (STA) - Občina Ajdovščina je s pomočjo evropskih sredstev uredila poslovne cone na sicer degradiranem območju med hitro cesto in mestno obvoznico. Vendar prostih površin tudi zaradi različnih subvencij, ki jih ajdovska občina namenja podjetnikom, praktično ni več, pač pa tam pospešeno gradijo nove industrijske objekte.

"Nekih večjih površin vsaj v tistem delu poslovnih con, ki so komunalno že opremljene, ni več. Da se sicer dobiti še kakšen manjši kos v velikosti tisoč, dva tisoč kvadratnih metrov," je za STA povedal vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Janez Furlan.

Največ poslovnih objektov se trenutno gradi v poslovni coni V Talih, to je med obvoznico in hitro cesto. V prvi polovici letošnjega leta pa pričakujejo pospešen začetek gradnje tudi v poslovni coni Pod železnico, med magistralno cesto Ajdovščina-Nova Gorica in železniško progo.

"Občina Ajdovščina v tem času pospešeno ureja projektiranje dodatnega dela poslovnih con, s katerimi bomo kandidirali skupaj s projekti tudi na razpise za dodeljevanje sredstev za razvoj regij. Zato pričakujemo ob zaključku letošnjega in začetku prihodnjega leta dodatne gradnje komunalne infrastrukture in posledično seveda gradnjo novih poslovnih in proizvodnih objektov," je še povedal Furlan.

Kasneje pa bodo nadaljevali z urejanjem poslovnih con Malovše in Črniče na zahodnem delu občine, ki so prav tako v neposredni bližini hitre ceste in kjer je občina že pridobila potrebne parcele.

Zanimanje za gradnjo novih poslovnih objektov v teh conah je veliko, prihajajo tako domači podjetniki in obrtniki kot tudi interesenti iz drugih slovenskih krajev ter tujine. Občina Ajdovščina namreč omogoča gradnjo brez plačila komunalnega prispevka, saj je del denarja za urejanje con pridobila kot nepovratna sredstva iz razvojnih evropskih skladov.

Občina Ajdovščina nove investitorje privablja tudi z drugimi ugodnostmi. Ponuja različne subvencije občine za razvoj gospodarstva. Tako lahko pridobijo subvencije obrestne mere najetih posojil za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete in subvencije za novo zaposlene.

Na ajdovski občini napovedujejo tudi številne spodbude in subvencije za razvoj turizma in nastanitvenih zmogljivosti, saj je obisk vedno večji, še posebej po uvrstitvi Vipavske doline med top deset destinacij po izboru Lonely Planeta.