c S
Manjšinska delničarja Seljak in Lapajne s prevzemno namero za lastnico Hidrie 11.01.2019 15:29 Ljubljana, 11. januarja (STA) - Manjšinska delničarja Hidrie Iztok Seljak in Dušan Lapajne sta prek družb Inovatis in Ladis objavila prevzemno namero za delnice družbe H&R, ki je lastnica idrijske Hidrie. Za delnico ponujata 35 evrov. Seljak je zaradi suma nepravilnosti pri odkupu delnic naznanil ostala direktorja Hidrie Holdinga - Gašperja in Urško Svetlik.

Družbi Inovatis, ki jo zastopata direktor Martin Lazar in prokurist Iztok Seljak, in Ladis, ki jo zastopajo Mitja, Andrejka in Dušan Lapajne, sta v današnjem Delu objavili prevzemno namero za vse delnice družbe H&R, najkasneje v 30 in ne prej kot v 10 dneh pa bosta objavili še prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe.

Družba H&R je prek Hidrie Holdinga lastnica Hidrie. Največji, 40-odstotni lastnik Hidrie Holdinga je po poročanju Financ trenutno ES&G Edvarda Svetlika - sicer oče omenjenih direktorjev Hidrie Holdinga. Drugi največji lastnik je Rafis Alojzija Rejca (24,7 odstotka), sledita še Inovatis (9,82 odstotka) in Ladis (8,52 odstotka).

Seljak, ki je direktor Hidrie Holdinga, je v sporočilu za javnost navedel, da je v začetku decembra zaznal sume nepravilnosti v družbi, sume kršitve zakonodaje in notranjih aktov, vezanih na pridobivanje lastnih delnic obvladujoče družbe po ceni 10 evrov s strani dveh članov poslovodstva Hidrie Holdinga - Urške Svetlik in Gašperja Svetlika.

"Ker sem kot direktor odgovoren za zakonitost poslovanja, sem te sume nepravilnosti pravno preveril ter s pravnim mnenjem, ki te sume potrjuje, seznanil tudi nadzorni svet Hidrie Holdinga in upravni odbor družbe H&R ter zahteval sklic seje upravnega odbora družbe H&R," je navedel.

V Hidrii so za STA odgovorili, da "vse družbe v okviru korporacije vseskozi poslujejo zakonito in v skladu z načeli dobrega korporativnega upravljanja". Pri tem pa se, kot so navedli, pojavljajo utemeljeni dvomi, da v ozadju zahtev po razrešitvi direktorjev Hidrie Holdinga in prevzemne namere stojijo osebe, ki zasledujejo svoje osebne interese in ne interesov družb v okviru korporacije Hidria. "Takšnim nameram bomo zato nasprotovali z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev," so dodali.

Nadzorniki Hidrie Holdinga Edvard Svetlik, Danica Purg in Igor Masten pa so ob tem zapisali, da so za prevzemno ponudbo izvedeli iz medijev. "Zadevo, vključno z očitanimi nepravilnostmi, temeljito proučujemo in bomo na podlagi pregleda vseh dokumentov in ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev ter dodatnih strokovnih pravnih mnenj ustrezno postopali, skladno z zakonom in internimi pravili," so pojasnili za STA.

Kot je Seljak pojasnil za STA, je opazil nepravilnosti pri lastnem odkupovanju delnic Hidrie Holdinga, katerega direktor je, pa o tem niti ni bil obveščen. Prav tako o ponudbi za 10 evrov - ki je po njegovih besedah podcenjena vrednost delnice - niso bili obveščeni vsi delničarji.

"Kupljenih je bilo okvirno za 250.000 evrov delnic, kar predstavlja med 2,5 in tremi odstotki vseh delnic, kar pa je lahko, glede na lastniško strukturo, tudi že jeziček na tehtnici," je dejal. "Da bo nekdo prevzel večinski delež, ostali pa bodo ostali zaklenjeni v manjšinskem lastništvu," je orisal razmere v Hidri.

Omenjeno dogajanje na ravni lastnikov, ki so vpeti tudi v vodenje Hidrie, sicer po njegovih zagotovilih ne vpliva na poslovanje. Vsi so osredotočeni na dobro poslovanje in bodo, kot je dejal, tudi v prihodnje. "Lani smo po 255 milijonih evrov prihodkov iz prodaje iz 2017 te povišali na 270 milijonov evrov," je pojasnil. Letos bi prodaja po načrtih lahko dosegla rekordnih 300 milijonov evrov. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je lani oblikoval okrog 30 milijonov evrov, letos naj bi dosegel 34 milijonov evrov.

Sumov nepravilnosti še ni naznanil organom pregona, saj se mu zdi korektno, da nadzorni svet Hidrie Holdinga in upravni odbor H&R, ki sta za to pristojna, da prostor in čas da se do tega ustrezno opredelita.

Za dolgoročni razvoj in zaščito družbe ter za zaščito preostalih delničarjev pred nadaljevanjem domnevno spornega ravnanja sta se z Dušanom Lapajnetom, direktorjem Hidrie in tudi manjšinskim delničarjem, odločila, da podata prevzemno namero za vse delnice H&R po ceni 35 evrov na delnico.

"K skupnemu sodelovanju v tem prevzemnem nastopu s ciljem zagotovitve profesionalnega neodvisnega upravljanja Hidrie in s tem njenega uspešnega razvoja za vse deležnike vabiva tudi vse ostale delničarje, kolege v družbi in izven nje, da se nama pridružijo v prevzemu večinskega deleža naše Hidrie," je navedel.