c S
V letnem načrtu SDH načrtovana 6,2-odstotna donosnost 11.01.2019 07:13 Ljubljana, 10. januarja (STA) - Vlada je danes Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) dala soglasje k letošnjemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb. Kot skupščina je sprejela merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države. Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za letos določena v višini 6,2 odstotka.

SDH za prihodnja leta ocenjuje, da bodo izvedeni in načrtovani prodajni postopki negativno vplivali na izračun donosnosti celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun. Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za letos postavljena nižje od ciljne donosnosti, določene v strategiji.

A, kot so izpostavili v SDH, portfelj države sestavljata dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje različnih pomembnih družbenih interesov, in ne zgolj gospodarskih ciljev. Uresničevanje strateških in gospodarskih ciljev lahko zavira doseganje višje donosnosti.

V načrtu denarnih tokov iz upravljanja naložb države SDH za letos pričakuje, da bo država prejela 183,7 milijona evrov dividend, SDH 39,3 milijona evrov, skupaj torej 223 milijonov evrov dividend. Tudi to je manj kot lani, ko so te dosegle 467,7 milijona evrov, a SDH navaja, da je "presežek načrtovanih prilivov iz naslova dividend v lanskem letu posledica dodatnih dividend Telekoma Slovenije in NLB".