c S
Skupina Gen lani z dobrima dvema milijardama prihodka 11.01.2019 07:13 Krško, 10. januarja (STA) - Krška Gen energija, ki med drugimi energetskimi družbami upravlja slovensko polovico krške nuklearke, je v skupini lani ustvarila dobre 2,3 milijarde evrov prihodka in 38 milijonov evrov čistega dobička. Matična družba je ob 200 milijonih evrov prometa ustvarila 25 milijonov evrov čistega dobička. Za naložbe je skupina odštela 100 milijonov evrov.

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak je na današnjem srečanju z novinarji ocenil, da je za skupino Gen uspešno poslovno leto, namreč tako skupina Gen kot matična Gen energija sta načrtovane lanske poslovne izide presegli za dobri dve petini.

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je večino leta delovala s polno močjo, hidroelektrarne (HE) na Savi so izkoristile ugodne hidrološke razmere, termoelektrarna v Brestanici je zagotovila 24 zanesljivih zagonov za potrebe uravnoteženja slovenskega energetskega sistema. Načrte so sicer presegli tudi pri proizvodnji električne energije.

Glede naložb je dodal, da se skupina Gen v Sloveniji uvršča med najmočnejše. Med pomembnejšimi lanskimi naložbami je navedel remont Neka in dokončanje plinskega bloka 6 v termoelektrarni Brestanica (TEB).

Novšak je nadaljeval, da so v Neku v okviru lanskega remonta končali gradnjo pomožne komandne sobe, pa tudi projekt medsebojnih vplivov s HE Brežice. Naslednji remont Neka načrtujejo jeseni, ko bodo začeli tretjo fazo varnostne nadgradnje in postopke, povezane z gradnjo suhega skladiščenja izrabljenega goriva. V TEB pa letos nadaljujejo z večfaznim projektom menjave starih plinskih blokov in začenjajo gradnjo sedmega.

V skupini Gen so oktobra lani tudi končali enoletno poskusno obratovanje HE Brežice in zdaj okrepljeno pripravljajo gradnjo HE Mokrice, zadnje HE na spodnji Savi. Pripravljajo dokumentacijo in pridobivajo soglasja, začetek njene gradnje s polaganjem temeljnega kamna pa Novšak pričakuje v jeseni.

V podjetju Savske elektrarna Ljubljana se širijo na področje malih hidroelektrarn (MHE), po nakupu in prenovi MHE Borovlje in Goričane bodo nadaljevali s prenovo MHE Hrušica.

Med načrti skupine Gen je Novšak poudaril, da njen osrednji strateški razvojni izziv ostaja projekt drugega bloka Nek, "ki bi ga zaradi prednosti pri uresničevanju ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe ter podnebnih ciljev potrebovali že zdaj".

"V skupini Gen smo na projekt Nek 2 pripravljeni, potrebujemo pa politično voljo in večjo družbeno sprejemljivost. Pri tem projektu računamo na širše mednarodno oz. regionalno sodelovanje, s katerim bo Slovenija kot energetsko stabilna država dodatno okrepila svoj ugled v EU," je povzel Novšak.

Gen energija, krovna družba skupine Gen, je v celoti v državni lasti. Ob matični skupino sestavlja še pet neposredno povezanih družb - Nek, Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi, TEB ter Gen-I - in 22 posredno povezanih družb.

Skupina je s svojimi proizvodnimi podjetji prisotna v vsem slovenskem prostoru, s podjetji za trženje in prodajo električne energije pa v 22 državah srednje in vzhodne Evrope. V matični družbi je zaposlenih 55 in v skupini skupaj 1300 ljudi.