c S
Sredstva za znanost naraščajo, a še niso dosegla predkrizne ravni 11.01.2019 07:12 Ljubljana, 10. januarja (STA) - Proračun Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je zadnjih 15 letih precej nihal. Po letu 2005 je sprva rasel, nato pa po letu 2012 beležil trend padca. Leta 2016 je sledil nov preobrat v pozitivni trend. Z rebalansom proračuna 2019 naj bi znova zagotovili tudi dvig glede na leto 2018, a trenutno številka kaže rahli upad.

Nižanje sredstev kažejo tudi podatki o številu zaposlitev raziskovalcev. STA objavlja tabelarični pregled proračunskih sredstev za ARRS in sredstev, vloženih v raziskave in razvoj.

Končni podatki letnega poročanja o realizaciji ARRS

leto sredstva (v evrih)

---------------------------

2005 123.172.455

2006 141.506.706

2007 146.103.064

2008 160.239.853

2009 182.345.060

2010 171.359.550

2011 175.819.480

2012 153.878.322

2013 146.284.975

2014 138.917.643

2015 135.452.901

2016 142.748.573

2017 148.155.124

2018 166.753.926

2019* 161.034.006

*trenutno v sprejetem proračunu

Število (so)financiranih raziskovalk/raziskovalcev v obliki ekvivalenta polne zaposlitve, ki pomeni eno 100-odstotno zaposlitev

leto število

-----------------

2011 2507

2015 1917

2016 2015

Vir: ARRS