c S
Vlada v DZ pošilja predlog za ureditev dodatka za stalnost za gasilce 10.01.2019 12:09 Ljubljana, 10. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji določila predlog dopolnitve zakona o gasilstvu, ki dodatek za stalnost za poklicne gasilce ureja primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici. S tem vlada izpolnjuje zavezo iz januarja lani podpisanega stavkovnega sporazuma, so po seji vlade sporočili na Twitterju.

Vlada se je namreč ob podpisu stavkovnega sporazuma 5. januarja lani zavezala, da bo ministrstvo za obrambo že v začetku lanskega januarja pripravilo predlog dopolnitve zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici.

Prejšnja vlada je predlog zakona v postopek vložila marca lani, a do njegove obravnave v prejšnjem sklicu državnega zbora ni prišlo, zato vlada zdaj predlog znova vlaga v državni zbor. Kot so pojasnili v sporočilu po današnji seji, ki ga v celoti objavljajo na Tumblrju, pa bodo poklicni gasilci upravičeni do poračuna nastale razlike pri izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 naprej.

Gasilci namreč po veljavni ureditvi dobijo ta dodatek po desetih letih dela, ostali primerljivi poklici pa po petih. Predlog zakona tako določa, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost.

Hkrati pa se s predlogom določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.

S predlaganimi dopolnitvami zakona o gasilstvu bo tako položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, so navedli v sporočilu.

Ob tem so dodali, da bo imel sprejem zakona finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od vseh 14 zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu operativnih gasilcev so finančne posledice na letni ravni ocenjene na 144.490 evrov.

Vlada bo državnemu zboru predlagala, da predlog obravnava po skrajšanem postopku.