c S
Fiskalni svet poziva k sprejemu javnofinančnih ukrepov 10.01.2019 10:17 Ljubljana, 10. januarja (STA) - Fiskalni svet je še letos pozval k sprejemu ukrepov, ki bodo naslovili izzive zaradi demografskih sprememb ter prispevali k trajnemu izboljšanju javnih financ in povečanju gospodarskega potenciala. Javnofinančne ukrepe je treba sprejeti tako na strani izdatkov kot na strani prihodkov, je izpostavil.

"Na strani prihodkov bi bilo treba zagotoviti učinkovitejši davčni sistem, na strani izdatkov pa ob njihovem strukturnem povečanju, zlasti na področju stroškov dela, zagotoviti večjo učinkovitost javnega sektorja," je svet poudaril v najnovejši številki publikacije Javnofinančna in makroekonomska gibanja.

Povzel je, da so se lani sicer nadaljevala ugodna javnofinančna gibanja, toda strukturni kazalniki, položaj v gospodarskem ciklu in povečana tveganja po njihovem mnenju nakazujejo nujnost povečane previdnosti pri vodenju fiskalne politike. Ta lani ni bila neustrezna in po mnenju sveta "pomeni zamujeno priložnost za trajnejše izboljšanje javnih financ".

Sektor država je v treh četrtletjih 2018 izkazoval presežek v višini 0,8 odstotka BDP, a se je ob tem postopoma krepila rast primarnih izdatkov, ki ne vključujejo izdatkov za obresti. Nakazane politike in sprejeti ukrepi tako nakazujejo nadaljnjo krepitev njihove rasti in posledično možnost poslabšanja strukturnega salda, so menili.

Kot so opozorili, je bil visok presežek državnega proračuna v 11 mesecih lani poleg ugodnih razmer v veliki meri posledica enkratnih dejavnikov, in sicer izplačila evropskih sredstev in zadržanega dobička NLB. "To dejstvo je treba upoštevati pri pripravi rebalansa za letos, zlasti pri oblikovanju politik s trajnim vplivom na višino izdatkov," so poudarili.

Slovenija je po njihovem vrh gospodarskega cikla dosegla na prehodu v leto 2018. Letos pa se tveganja za občutnejšo upočasnitev rasti od napovedi, na katerih so osnovani zadnji proračunski dokumenti, povečujejo, so še opozorili in pojasnili, da tveganja izhajajo zlasti iz negotovosti v mednarodnem okolju, ki lahko pomembno vpliva na gospodarske razmere v državi.

Glede dolga sektorja država so zapisali, da se je ta na račun visoke gospodarske rasti relativno znižal, a da njegovo občutnejše znižanje še naprej zavira visoka raven izdatkov za obresti, čeprav so se tudi ti v zadnjem letu znižali za dobro desetino. Kot so dodali, so k znižanju implicitne obrestne mere na obveznosti sektorja država prispevali ugodni pogoji financiranja in aktivno upravljanje z dolgom.