c S
Telekomovi upravi se pridružuje Vida Žurga 09.01.2019 10:16 Ljubljana, 09. januarja (STA) - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na torkovi seji za članico uprave, odgovorno za področje financ, imenoval Vido Žurga, ki je od leta 2014 direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo. Štiriletni mandat bo začela s 1. februarjem, Žurga pa bo peta članica uprave največjega telekomunikacijskega operaterja v državi.

V Telekomu Slovenije so prek spletnih strani Ljubljanske borze navedli, da Žurga na svojem trenutnem delovnem mestu opravlja davčno in finančno svetovanje ter notranje revizije proračunskih uporabnikov in drugih pravnih oseb.

Pred tem je delala na finančnem in računovodskem področju, in to kot direktorica računovodskega servisa, finančna svetovalka, zunanja sodelavka velikega računovodskega servisa ter kot strokovna sodelavka na področju davčne in finančne zakonodaje. Je tudi preizkušena notranja revizorka.

Žurga bo tako zapolnila upravo, ki jo vodi Rudolf Skobe, v njej pa so še podpredsednik Tomaž Seljak, član Ranko Jelača in delavski direktor Dean Žigon.

Žurgo čakajo zahtevne naloge, saj Telekom Slovenije nastopa na zelo konkurenčnem trgu, na katerega pa močno vpliva tudi regulacija. Telekomova skupina je v devetih mesecih lani ustvarila 23,5 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo za 22 odstotkov manj kot v enakem obdobju predlani. Čisti prihodki od prodaje so s 538,1 milijona evrov za rezultatom iz enakega predlanskega obdobja zaostali za en odstotek.

Za letos Telekom na ravni skupine načrtuje 30,3 milijona evrov čistega dobička ob 711,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar pomeni padec glede na veljavne načrte za lani. Za 2018 so namreč v Telekomu predvideli 40,9 milijona evrov čistega dobička in 755,3 milijona evrov poslovnih prihodkov.

V Telekomu so ob sprejemu načrta za 2019 poudarili, da je za trge, na katerih skupina deluje, značilno, da prihaja do pospešene konsolidacije znotraj posameznih držav in tudi med državami, kar še dodatno zaostruje konkurenco, uporabniki zahtevajo visoko kakovost storitev po nizkih cenah, trgi pa postajajo vedno bolj zasičeni.