c S
Vlada za občine zagotovila dodatnih nekaj več kot tri milijone evrov 09.01.2019 07:24 Ljubljana, 08. januarja (STA) - Vlada je danes ministrstvu za finance iz sredstev splošne proračunske rezervacije zagotovila dodatnih nekaj več kot tri milijone evrov za občine. Ukrep je bil potreben zaradi novembra sklenjenega dogovora o povišanju povprečnine, so po današnji seji vladnih odborov sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se po zakonu o javnih financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da ni zagotovljenih dovolj sredstev, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Kot so pojasnili na vladi, je v času, ko so pripravljali državni proračun za leti 2018 in 2019, povprečnina občinam za leto 2019 znašala 558 evrov, v pogajanjih z reprezentativnimi združenji občin pa je bil 15. novembra lani podpisan dogovor, po katerem povprečnina za leto 2019 znaša 573,5 evra oziroma 15,5 evra več. Zato bo treba za občine v letu 2019 nameniti dodatnih 18,4 milijona evrov.

Za prva dva meseca oziroma do sprejema rebalansa letošnjega državnega proračuna je vlada zdaj ministrstvu za finance za občine zagotovila dodatnih nekaj več kot tri milijone evrov, preostali znesek pa naj bi zagotovila ob pripravi rebalansa proračuna.