c S
Na kratko iz gospodarstva 09.01.2019 07:14 Ljubljana, 08. januarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Senat celjskega okrožnega sodišča je po pisanju današnjega Dela in Večera nekdanjo direktorico gradbenega podjetja SGP Nova Tadejo Falnoga nepravnomočno obsodil na dve leti zaporne kazni. Sodišče je menilo, da je obdolženka tri podizvajce oz. poslovne partnerje, ki so od 2008 do 2009 sodelovali s SGP Novo, s preslepitvijo oškodovala za okoli 750.000 evrov tako, da jim ni plačala dogovorjenih in izvedenih del. Sodišče jo je v združenem postopku oprostilo očitkov zasebne tožbe poslovne goljufije podjetja Sengozd. Sodnica je oškodovance s premoženjsko pravnim zahtevkom napotila na pravdo, obdolženki pa je naložila še plačilo sodnih stroškov v višini nekaj manj kot 6700 evrov in plačilo sodne takse po pravnomočnosti sodbe.

Uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice sta za ponedeljek sklicali skupščino družbe. Na njej naj bi se med drugim seznanili z odstopom člana nadzornega sveta Borisa Žnidariča in za novega nadzornika imenovali Bachtiarja Djalila. Na dnevnem redu bo tudi sprememba statuta družbe, ki naj bi jo po predlogu sklepa v pravnem prometu zastopala vedno vsaj dva člana uprave skupaj.

Finančna družba Hram holding je na spletni strani Ljubljanske borze objavila sporočilo o nakupu lastnih delnic. V skladu s pooblastilom skupščine je uprava od 20. decembra lani do vključno 4. januarja letos na Ljubljanski borzi odkupila 1895 lastnih delnic v skupni vrednosti 758 evrov. Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 353.983, kar prestavlja 8,266 odstotka vseh izdanih delnic.

Tovarna olja Gea je objavila sklep Ljubljanske borze, da so se na zahtevo družbe iz trgovanja umaknile redne imenske kosovne delnice z oznako GSBG.

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, ki je edina družbenica družbe Datalab SI, je sprejel odločitev, da z začetkom letošnjega leta z mesta direktorja Datalab SI razreši Morena Rodmana. Za direktorja je imenoval Gabra Cerleja.