c S
Objavljen razpis za generalnega direktorja Arsa 07.01.2019 09:09 Ljubljana, 07. januarja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes objavilo razpis za generalnega direktorja v Agenciji RS za okolje (Arso). Direktorja iščejo za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Zadnji dan za prijavo je 22. januar.

Od kandidatov na ministrstvu med drugim pričakujejo ustrezno izobrazbo s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved ali naravoslovja, matematike in računalništva, najmanj sedem let delovnih izkušenj ter funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Arsa.

Kateri kandidati izpolnjujejo pogoje, bo preverila posebna natečajna komisija. Generalnega direktorja Arsa imenuje vlada.

Z mesta generalnega direktorja agencije je novembra odstopil Joško Knez, potem ko je minister za okolje in prostor Jure Leben konec oktobra odredil notranji nadzor nad delom Arsa v primeru dveh postopkov, ki ju je agencija vodila v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Ugotovitve neodvisne komisije za notranji nadzor so pokazale številne nepravilnosti, saj sta bili pri obeh postopkih kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb.

Vlada je na položaj v. d. generalnega direktorja Arsa imenovala Gregorja Slugo, ki je pred tem od leta 2013 opravljal naloge namestnika generalnega direktorja agencije. Sluga bo Arso kot v. d. generalnega direktorja vodil do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ šest mesecev - do 15. maja 2019.