c S
Ministrstvo z razpisom za sofinanciranje nadaljnjega izobraževanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 05.01.2019 09:05 Ljubljana, 04. januarja (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo javni razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje oziroma izpopolnjevanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih za študijsko leto 2018/2019, za kar namerava nameniti 175.000 evrov. Na razpis se je mogoče prijaviti do 31. januarja.

Do subvencioniranja šolnine bodo po razpisu upravičeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, ki so na nadaljnje izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca, ki izvaja javno službo, in jim delodajalec ne financira šolnine oziroma jim je ne financira v celoti.

Subvencionirali bodo šolnine kandidatov, ki so vpisani v študijske programe s področja vzgoje in izobraževanja in so tudi sicer posebej navedeni v razpisu. Gre za programe, kot so na primer študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, študijski program za poučevanje naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ter program pedagoško-andragoškega izobraževanja.

Odpiranje prispelih vlog bo predvidoma 5. februarja v prostorih ministrstva.