c S
Na kratko iz gospodarstva 05.01.2019 09:05 Ljubljana, 04. januarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Svet Zavoda za ribištvo Slovenije je v uradnem listu objavil razpis za direktorja zavoda. Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, med drugim imeti najmanj pet let delovnih izkušenj in najmanj tri leta ustreznih vodstvenih izkušenj, k prijavi pa morajo predložiti pisni program dela in razvoja zavoda. Prijave zbirajo do 17. januarja.

Družba Petrol je prevzela hrvaško družbo Zagorski Metalac, ki je sedmi največji hrvaški distributer plina od skupno 35 licenciranih družb, danes piše hrvaški Jutarnji list. Zagorski Metalac je distributer plina z okoli 18.000 strankami in 828 kilometrov dolgim plinovodnim omrežjem.

Iz Salusa so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili, da so prejeli odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev glede prevzemne ponudbe za odkup delnic Sanolaborja, v kateri ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba Salusa za 10.651 Sanolaborjevih delnic, ki je trajala od 30. novembra do 27. decembra, uspešna, saj jo je sprejelo 177 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 10.177 delnic Sanolaborja. Salus ima po novem v lasti 25.004 delnic oz. 98,14 odstotka Sanolaborja.

Družba Tovarna olja Gea bo v skladu s skupščinskim sklepom umaknila delnice z organiziranega trga. To se bo zgodilo 7. januarja, ko delnice ne bodo več kotirale na Ljubljanski borzi, je borza danes objavila prek svoje spletne strani.

Družba Slovenska industrija jekla (Sij) je 31. decembra z družbo Dilon sklenila anekse k posojilnim pogodbam z 28. maja 2018, 21. junija 2018 in 20. septembra 2018, na podlagi katerih bo rok za vračilo posojil Dilonu v višini 650.000 evrov, 5,45 milijona evrov in 4,425 milijona evrov podaljšala do 31. decembra 2019. Poleg tega je danes sklenila novo posojilno pogodbo z družbo Dilon v višini 6,6 milijona evrov z zapadlostjo 31. decembra 2019, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Sij.

Krka je od 21. decembra 2018 do 3. januarja na Ljubljanski borzi odkupila 12.769 lastnih delnic v skupni vrednosti 726.116 evrov. Skupno število lastnih delnic se je s tem povečalo na 901.284, kar predstavlja 2,748 odstotka vseh izdanih delnic, je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Družba Union hoteli je na spletni strani Ljubljanske borze objavila spremembo skupnega števila delnic z glasovalno pravico. Konec lanskega leta je bilo v registru imetnikov delnic Union hotelov, ki ga vodi KDD, skupno število vseh izdanih delnic 1.793.869, od tega je lastnih 13.404 oz. 0,7472 odstotka vseh, medtem ko je delnic z glasovalno pravico 1.780.465.