c S
Objavljen razpis za direktorja Eko sklada 04.01.2019 15:28 Ljubljana, 04. januarja (STA) - Nadzorni svet Eko sklada je v uradnem listu objavil razpis za direktorja sklada. Prijave za direktorja slovenskega okoljskega javnega sklada sprejemajo 15 dni po današnji objavi. Eko sklad sicer kot v. d. direktorice od novembra vodi Mojca Vendramin, vendar jo je vlada na to mesto imenovala za največ pol leta.

Kandidati za direktorja mora imeti izobrazbo najmanj druge stopnje oz. izobrazbo, ki ustreza tej ravni, in najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti.

Ob prijavi mora kandidat predložiti program razvoja oz. vizijo dela Eko sklada za prihodnje štiriletno mandatno obdobje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovnim znanjem s področja varstva okolja in učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije.

Direktorja Eko sklada bo na predlog nadzornega sveta imenovala vlada za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Novembra je namreč vlada razrešila dotedanjega direktorja Eko sklada Hinka Šolinca, ki je podal odstopno izjavo.