c S
Župani istrskih občin za poglobitev sodelovanja 04.01.2019 13:52 Izola, 04. januarja (STA) - Župani štirih občin v slovenski Istri so danes v Izoli sedli za skupno mizo in pretresli možnosti medsebojnega sodelovanja. Čeprav danes še ni bilo govora o konkretnih projektih, so vsi župani srečanje ocenili kot pozitivno, sodelovanje pa želijo implementirati z rednimi srečanji, h katerim bi pritegnili tudi strokovne službe posameznih občin.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je na novinarski konferenci po današnjem delovnem srečanju poudaril, da že dolgo ni bil na tako prijetnem sestanku. Kot je dodal, so župani pri tem spoznali, da delijo podobna načela, ki bodo omogočila, iskreno, korektno in spoštljivo sodelovanje.

Obmorske občine bi na tej podlagi lahko začele uresničevati skupne projekte za reševanje interesov in potreb vseh prebivalcev slovenske Istre. "Danes smo se dogovorili, da se v zelo kratkem času ponovno dobimo, da bomo naše medobčinsko sodelovanje in to koordinacijo opravil tudi ustrezno konstituirali," je še napovedal Strmčnik.

Kot je dodal ankaranski župan, bodo v naslednjih štirih letih "poskusili narediti tiste korake, ki bi jih pred nami v preteklih 20 letih morali že zdavnaj narediti drugi župani". Koordinacija obalnih županov je nekoč sicer že potekala, a je nato pred več kot desetletjem zamrla. Kot je povedal Strmčnik, bi morali še v tem mesecu formalizirati sodelovanje, sicer pa bi bili tovrstne koordinacije po njegovem smiselne vsaj enkrat na vsaka dva meseca.

Za Strmčnika bo eden od izzivov tudi sprememba dosedanjih ključev na področju kadrovanja, kjer ima koprska občina marsikje "nekorektno prevlado". Pri tem je omenil "nepravičen" elektorski sistem pri volitvah v državni svet.

Čeprav se danes še niso pogovarjali o konkretnih projektih, Strmčnik vidi več področij, kjer bi bilo mogoče združevanje določenih služb. Pri tem je omenil zamisel o ustanovitvi skupnega obalnega zdravstvenega doma.

Do današnjega srečanja je prišlo "v želji po plodnem in konstruktivnem sodelovanju med obalnimi občinami", so na izolski občini zapisali v vabilu na dogodek, in sicer prav na pobudo izolskega župana Danila Markočiča, ki je tokrat tudi gostil županske kolege.

Tudi koprski župan Aleš Bržan je pozdravil današnje srečanje. "Z razumnimi ljudmi se da dobro pogovarjati in verjetno tudi marsikaj dogovoriti. S srčnimi ljudmi, kakršne mislim, da imamo za obalne župane, pa se bo dalo narediti še nekaj korakov naprej," je ocenil. Po besedah piranskega župana Đenia Zadkovića gre za "zgodovinski dogodek", sam pa vidi veliko potencialnih sinergij.

Za Strmčnika bi bilo mogoče sodelovanje med občinami na primer na področju ekologije. Ob tem je napovedal, da bo ankaranskemu občinskemu svetu in tudi kolegom še v prvem letošnjem četrtletju podal predlog za ukinitev upravljanja pretovorne dejavnosti in skladiščenja premoga na drugem pomolu koprskega pristanišča kot enega največjih onesnaževalcev na tem območju, s čimer bi dosegli preusmeritev k pretovoru okoljsko nespornih in hkrati bolje plačanih pretovorov.

Ankaranska in koprska občina imata po Strmčnikovih besedah še veliko odprtih vprašanj iz naslova delitvene bilance, kot so razdelitev upraviteljskih pravic in lastniških upravičenj do javnih zavodov in javnih gospodarskih služb. Kot je dodal, je cilj, da bi ta poglavja sporazumno zaključili v tem mandatu.

Bržan pa je k temu dodal, da gre za postopke, ki jih je treba izpeljati. Danes so v Izoli nastopili kot partnerji "in kot partnerji bomo morali tudi sodelovati v nadaljevanju", je še ocenil.

Glede novosti v koprski občinski upravi je Bržan pojasnil, da so v fazi iskanja novega direktorja občinske uprave, ki naj bi bil imenovan v prihodnjih dveh tednih, nima pa zaenkrat v načrtu zamenjave vodij posameznih oddelkov.

Ob tem je poudaril, da je bila dosedanja direktorica občinske uprave Sabina Mozetič v četrtek razrešena, vendar ji je bilo obenem ponujeno drugo delovno mesto. Od nastopa Bržanovega mandata ni bilo prekinjeno nobeno sodelovanje, je pa res, kot je dodal aktualni župan, da je bilo tistim zaposlenim v kabinetu, katerih zaposlitev je vezana na zaupanje in mandat župana, še pred njegovim nastopom ukinjeno delovno oz. pogodbeno razmerje.