c S
Ustavno sodišče začasno zadržalo prodajo Tobačne 03.01.2019 17:07 Ustavno sodišče je primer prodaje nepremičnin za projekt Tobačna mesto vzelo v obravnavo in začasno, do svoje končne odločitve, zadržalo vse aktivnosti v zvezi s prodajo, je povedal odvetnik predkupnega upravičenca Marko Zaman.

"Gre za prvi korak k temu, da dokažemo, da imamo prav. Zadovoljni smo, da je ustavno sodišče pritožbo vzelo v obravnavo in začasno zadržalo prodajo premoženja," je za STA danes dodal Zaman.

Ustavno pritožbo in predlog za začasno zadržanje prodaje premoženja je podal predkupni upravičenec Igor Pezdirc, ki lastnik dela dveh od skupno 49 parcel kompleksa Tobačna, ki se v stečaju družbe Imos-G prodajajo v paketu. Podal je tudi pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, a odgovora z vrhovnega sodišča še ni, je povedal Zaman.

Pezdirc izpodbija odločitev višjega sodišča, ki je pritrdilo odločitvi prvostopenjskega sodišča, da ne more uveljavljati predkupne pravice na vseh preostalih parcelah kompleksa Tobačna mesto. Višje sodišče je v sodbi med drugim zapisalo, da takšno dajanje prednosti predkupnemu upravičencu ne bi bilo v skladu z namenom uzakonitve predkupne pravice in bi pomenilo prekomeren poseg v pravico izbranega ponudnika do nakupa nepremičnin po ponujeni ceni.

Zaman na drugi strani trdi, da je predkupna pravica omejitev pravice lastnika, s kom lahko sklene prodajno pogodbo, ne pa poseg v pravico najboljšega ponudnika. In lastnik oz. v njegovem imenu stečajni upravitelj je prodajno pogodbo sklenil s Pezdircem. Zaman dodaja, da jim sodna praksa na primerih predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih daje prav.

Odvetnik morebitne dvome, da Pezdirc nima dovolj denarja za nakup premoženja - 25 milijonov evrov -, zavrača in dodaja, da je Pezdirc plačal aro in da se je zavezal plačati tudi kupnino. O tem, da naj bi za Pezdircem stal črnogorski poslovnež Alen Sijarić, o čemer poročajo mediji, je Zaman pravi, da ni rečeno, da novi lastnik premoženja ne sme prodati.

Ljubljana, 03. januarja (STA)