c S
Na kratko iz gospodarstva 01.01.2019 08:47 Ljubljana, 31. decembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina družbe Union hoteli je danes odločala o prejemkih članom upravnega odbora. Potrdila je predlog delničarja Axor holding in odločila, da člani upravnega odbora in komisij upravnega odbora niso upravičeni do sejnin, so pa upravičeni do povračila stroškov prevoza in prenočevanja, ki so povezani z delom v upravnem odboru ali komisijah upravnega odbora, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.

Sončni Kanin se bo iz javnega zavoda preoblikoval v gospodarsko družbo, so na petkovi seji sklenili bovški svetniki. Preoblikovanje po zakonu o gospodarskih družbah bi družbi po oceni v. d. direktorja družbe Sončni Kanin Marjana Skorniška bistveno olajšalo poslovanje. Tudi župan Valter Mlekuž postopke podpira. Kot izhaja iz predloga odloka, je ustanovitelj in edini družbenik podjetja s 100-odstotnim deležem Občina Bovec, kot temeljna dejavnost družbe pa so opredeljeni turistična dejavnost, razvoj zimskega in letnega turizma na območju občine Bovec, prevoz potnikov z žičnico, upravljanje in vzdrževanje žičniških naprav ter promocija in trženje. Preoblikovanje naj bi se zaključilo do 31. marca 2019.

Petrol je posodobil politiko upravljanja družbe, ki določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe, ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe in v kateri se znotraj zakonskih in statutarnih določb uprava in nadzorni svet zavezujeta ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo. Dokument je dostopen na spletnih straneh družbe, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Salus je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavil izid prevzemne ponudbe za odkup delnic Sanolaborja. V času prevzemne ponudbe, od 30. novembra do 27. decembra, je ponudbo sprejelo 177 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 10.177 Sanolaborjevih delnic, kar predstavlja 39,94 odstotka vseh. Salus bo tako po končanem prevzemnem postopku postal imetnik 25.004 delnic oz. 98,14 odstotka Sanolaborja, so sporočili iz Salusa in ocenili, da je prevzem uspel.