c S
Od danes višji zneski turističnih taks 03.01.2019 07:10 Ljubljana, 01. januarja (STA) - Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma bodo ponudniki turističnih nočitev od danes začeli turistom v znesku turistične takse zaračunavati še promocijsko takso. Ta znaša četrtino zneska obračunane turistične takse, skupni znesek pa je lahko največ 3,125 evra. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa bo namenjena izključno STO.

Z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati 15. marca 2018, so občine dobile možnost povišanja turistične takse do največ 2,50 evra na osebo na dan. Občine so šle v sprejemanje novih odlokov, v katerih so določile različne višine turistične takse, ki jim od danes dalje dodajajo še znesek promocijske takse.

Po podatkih gospodarskega ministrstva, ki ima zbrane podatke za 135 občin, bodo najvišjo možno takso, to je v skupnem znesku 3,125 evra, plačevali gostje, ki bodo prenočili v občinah Ljubljana, Bled in Kidričevo.

Medtem ko je turistična taksa priliv občin, bo promocijska taksa namenjena izključno Slovenski turistični organizaciji (STO), in sicer za promocijo Slovenije na tujih trgih. Na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da se bo v letu 2019 zbralo za 4,7 milijona evrov promocijske takse.

V Občini Piran, kjer doslej našteli največ turističnih nočitev letno, bodo turisti od danes dalje namesto 1,265 evra turistične takse plačevali 2,50 evra turistične takse, pri čemer ta znesek vključuje tudi promocijsko takso v višini 0,50 evra.

Občine, ki so se ali pa se še bodo odločile, da ne zaračunavajo turistične takse, tudi niso zavezane zaračunavati promocijske takse.

Po podatkih gospodarskega ministrstva so leta 2016 prilivi iz naslova turistične takse znašali 11,8 milijona evrov, v 2017 pa že 13,5 milijona evrov.