c S
Objavljen razpis za direktorja statističnega urada 31.12.2018 09:57 Ljubljana, 31. decembra (STA) - Vlada je danes objavila javni natečaj za položaj generalnega direktorja Statističnega urada RS. Urad začasno, najkasneje do 20. februarja 2019, vodi Genovefa Ružić, ki se ji je petletni mandat sicer iztekel z avgustom. Uradniški svet prijave na natečaj zbira do 14. januarja.

Kandidati morajo med drugim imeti primerno visokošolsko univerzitetno izobrazbo in najmanj sedem let delovnih izkušenj. Poleg tega ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, prav tako proti njim ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zainteresirani za položaj direktorja statističnega urada morajo k prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja urada v petletnem mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira, še izhaja iz natečaja, objavljenega na spletni strani ministrstva za javno upravo.

Prijave bo preverila posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet. Izbranega kandidata bo imenovala vlada, in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ružićevi se je petletni mandat iztekel z 21. avgustom, vlada pa ji je zaupala začasno vodenje urada, in sicer za največ pol leta oz. najdlje do 20. februarja. Ružićeva je vodenje urada za pet let prevzela avgusta 2013, ko je na tem mestu zamenjala Ireno Križman, ki je izpolnila vse pogoje za upokojitev.