c S
Na kratko iz gospodarstva 31.12.2018 05:49 Ljubljana, 28. decembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Petrol se je po poročanju časnika Delo odločil izstopiti iz nekaterih svojih naložb. Med drugim bi tako prodal tudi svoj 12,5-odstotni delež v Pokojninski družbi A, glede na pričakovano konsolidacijo na trgu pokojninskih zavarovanj pa sta naravna interesenta vsaj dva: Modra zavarovalnica in Prva Group, piše časnik. V kratkem bo svoj nekaj več kot petodstotni delež Pokojninske družbe A prodala holdinška družba Sava, začetek prodajnega postopka za skoraj štiriodstotni delež so za Delo potrdili tudi v DZS.

Tovarna olja Gea je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da se je v sodni register vpisalo sklepe o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, o prenosu delnic z oznako GSBG s preostalih delničarjev na glavnega delničarja, o umiku teh delnic z organiziranega trga in o spremembi statuta. Borza je zato od danes do vključno 4. januarja začasno zaustavila trgovanje z delnicami GSBG.

Skupščina družbe Interblock je v četrtek sprejela predlog, da od bilančnega dobička družbe za lani v višini 16,5 milijona evrov večji del ali 9,5 milijona evrov ostane nerazporejenih, sedem milijonov pa se razdeli za dividende delničarjem. Ti bodo prejeli sedem evrov bruto na delnico, izhaja iz zapisnika, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Ljubljanska borza je na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s pravili borze za določene obveznice določila prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona. Za obveznico RS49 je to 4. januar, za RS63 je datum umika določen z 31. januarjem, za RS67 je prvi trgovalni dan brez kupona 22. januar, za RS69 pa 12. januar.