c S
Zdravstvo mora prek vrste na zdravljenje 28.12.2018 10:27 Ljubljana, 28. decembra (STA) - Zainteresirana javnost je enotna v oceni, da je po 100 dneh vlade in s tem tudi ministra za zdravje Sama Fakina čas za ministrovo ukrepanje. Udejanjiti mora to, na kar se že predolgo čaka - korenito reformo zdravstvenega sistema. Ministru zato nihče ne bo zameril, če bo "zlorabil" položaj in zdravstvu prek vrste zagotovil zdravljenje.

Fakin veliko časa porabil za zbiranje podatkov, zato se mudi z ukrepi

Če bo zdravstvo še naprej bolehalo, se celo borilo za življenje, bolniki ne morejo upati, da se bodo čakalne vrste, ki so med njimi in želenim zdravnikom, sčasoma vendarle skrajšale. Bolnišnice, ki jih duši izguba, še naprej ne bodo imele denarja za nakup sodobne opreme in obnovo prostorov. Programom, kot je otroška srčna kirurgija, pa ne bo omogočen potreben razvojni preskok.

Zdravstvo je v vrhu prioritet vlade Marjana Šarca, a je bilo doslej o tej temi bolj malo govora. Ostajala je v senci proračunskih dokumentov in pogajanj s sindikati, ki so grozili s stavko. Minister Fakin je predvsem obiskoval zdravstvene ustanove, se pogovarjal z direktorji in zbiral podatke. Večkrat je poudaril, da se bo odločal in ukrepal izključno na podlagi številk.

Na srečanju z direktorji bolnišnic v začetku oktobra je Fakin opozoril, da "izguba ni opcija in čakanje bolnikov ni opcija". Na sestanku s sindikati dva tedna kasneje je bil izrazito kritičen do upravljanja bolnišnic. Sredi novembra ob obisku trboveljske bolnišnice pa je dejal, da je denar zagotovljen, "in če se bodo vsi potrudili, prihodnje leto čakalnih dob in izgub ne bi smelo biti".

Stroka je v veliki večini pozdravila izbiro Fakina za ministra, saj da ima zdravstvo v malem prstu. Taista stroka pa je v zadnjem času postajala vse bolj neučakana, saj iz ministrovih ust ni bilo slišati nič o konkretnih ukrepih. Obotavljal se je tudi z dokončno odločitvijo o ukinitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, ki jo je prej nakazoval kar nekaj časa.

Ministrova prioriteta upravljanje javnih zdravstvenih zavodov

Naposled so Fakin in njegovi najožji sodelavci 18. decembra na novinarski konferenci le predstavili prioritete ministrstva v letu 2019. Morebiti tudi zaradi velikih pričakovanj deležnikov, so razlage pri večini od njih pustile mlačen vtis, saj so bile premalo konkretne in niso postregle s presenečenji. Tudi o skritem adutu iz ministrovega rokava ni bilo govora.

Fakin je vendarle napovedal, da se bo ministrstvo za zdravje v prihodnjem letu najbolj posvetilo upravljanju javnih zdravstvenih zavodov in bo za to področje tudi pripravilo "mini" zakon, ki bo po zgledu gospodarstva zaostril odgovornost uprav in nadzornikov. "Grob osnutek" zakona bo po njegovih besedah nared predvidoma do konca januarja.

"Ključni problem so neustrezna orodja, ki jih imajo direktorji za upravljanje bolnišnic," je opozoril Fakin in pojasnil, da bodo z zakonom o upravljanju javnih zdravstvenih zavodov uvedli pojma uprava in nadzorni svet ter se poslovili od svetov zavodov. Po njegovih besedah bodo odgovornost uprave in nadzornikov zaostrili "z osebno odgovornostjo in premoženjem, kot je to v gospodarskih družbah".

Novi zakon bo opredelil tudi "ustrezno nagrado upravi, ki bo sorazmerna nagradam v gospodarskih družbah, podobne velikosti in obsega", je navedel Fakin. Po njegovem mnenju je našteto eden od osnovnih pogojev za učinkovito upravljanje celotnega sistema: "Ne pa da mi z ministrstva dajemo soglasja za napredovanje kateregakoli delavca v bolnišnici ali pa soglasja za delo preko polnega delovnega časa."

Minister je ob tem poudaril, da stalno in okrepljeno spremljajo poslovanje bolnišnic in potek njihove sanacije. "Treba je zatesniti nekontrolirano odtekanje denarja in se okviriti v sredstva, ki so na voljo pri zavodu za zdravstveno zavarovanje," je opozoril minister. Po njegovih besedah so lani in letos za skrajševanje čakalnih dob namenili po 35 milijonov evrov, "nekaj podobnega pa se obeta tudi v prihodnjem letu".

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v prvi polovici leta 2019

V zvezi z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Fakin napovedal, da bodo besedilo zakona, ki ga je pripravila že prejšnja ekipa na ministrstvu, dali v strokovno usklajevanje. Izrazil je upanje, da bodo v prvi polovici leta 2019 zbrali dovolj uporabnih mnenj širše strokovne javnosti in pripravili osnutek.

Fakin se je dotaknil tudi priprave pravilnika o poklicnih boleznih. Po njegovih besedah ministrstvo čaka še en krog pogajanj z delodajalci. "Vendar je že prevladalo spoznanje, da ta pravilnik rabimo in ni več nasprotovanj. Dogovoriti je treba le še postopke, po katerih se bodo obravnavali morebitni regresni zahtevki," je dodal.

Po omenjeni odločitvi ministrstva program otroške kardiologije in kardiokirurgije ostaja v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Fakin je pojasnil, da zaenkrat še niso izbrali zunanjega revizorja, ki bo preverjal usklajenost programa z mednarodnimi strokovnimi standardi. Dejal je, da se pogovarjajo z dvema morebitnima izvajalcema, vendar še ni želel govoriti o imenih.

Med prednostnimi nalogami za leto 2019 je minister navedel tudi "dvig določene produktivnosti in prestrukturiranje nekaterih programov s presežkom". Izrazil je pričakovanje, da bodo že v prihodnjem letu nekatere čakalne dobe, kot npr. pri preiskavah z magnetno resonanco in CT, bistveno krajše. Določili bodo tudi število prvih pregledov v specialističnih ambulantah, ki jih mora ta dnevno opraviti.

"S tem bomo prioriteto preusmerili z vseh pregledov na prve. Določitev njihovega števila v specialističnih ambulantah bo zagotovo eden večjih izzivov," je dodal Fakin. V zvezi s področjem dolgotrajne oskrbe je poudaril, da se vzpostavlja tudi širše politično soglasje, da področje ostane v domeni ministrstva za zdravje. Predlog sprememb zakona o pacientovih pravicah pa bo predvidoma nared v treh mesecih.

Že v kratkem predlog celovitega razvoja primarne zdravstvene dejavnosti

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Pia Vračko je napovedala, da bodo že v kratkem pripravili predlog celovitega razvoja primarne zdravstvene dejavnosti, "vključno s prenovo plačilnega modela, ki bo nagrajeval večji obseg dela in storitev ter delo v odročnih krajih". Ob tem se je odzvala na aktualna opozorila družinskih zdravnikov o njihovi preobremenjenosti.

Spomnila je, da so že v splošnem dogovoru za letošnje pogodbeno leto okrepili primarno zdravstveno dejavnost za 43 timov splošnih ambulant in 10 timov otroškega in šolskega dispanzerja v skupni vrednosti 3,6 milijona evrov. Prav tako so z aneksom dva k splošnemu dogovoru dodali še devet timov splošnih ambulant oziroma ambulant družinske medicine.

Po napovedih Vračkove bodo v primarno zdravstveno raven v prihodnje usmerili več denarja, prav tako podpirajo povečanje števila razpisanih mest za specializacije iz družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva, s čemer bi zagotovili ustrezno mrežo specialistov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

S "podjetizacijo" bolnišnic tudi nad problem pomanjkanja nekaterih specialistov

S "podjetizacijo" bolnišnic bi po Fakinovih besedah naslovili tako problem njihovega negativnega poslovanja kot pomanjkanje nekaterih specialistov. Ob učinkovitem upravljanju bi se namreč pokazalo, ali je morebiti v nekaterih bolnišnicah preveč zdravnikov, in bi lahko mlade usmerili v druge specializacije, kot je družinska medicina, je dejal.

Minister je na predstavitvi prioritet za leto 2019 tudi napovedal, da bodo diplomirane medicinske sestre v prihodnje v večji meri vključili v delo splošnih oziroma družinskih ambulant, kar bo dodatno razbremenilo zdravnike. Ob tem pa je spomnil, da obisk teh ambulant v zadnjih letih nekoliko upada.

Najkasneje do konca prihodnjega leta bo torej znano, ali se je zdajšnja vlada zavezala koreniti zdravstveni reformi brez fige v žepu. Pokazalo pa se bo tudi, ali ima Fakin zdravstvo resnično v malem prstu in ali je, seveda ob podpori vlade in koalicije, kos močnim parcialnim interesom v zdravstvu, ki pot do rešitve spreminjajo v zahteven labirint.