c S
Adria Mobil spreminja poslovno leto 28.12.2018 09:48 Novo mesto, 28. decembra (STA) - Ponudnik počitniških vozil Adria Mobil zaradi poenotenja s skupino Trigano spreminja poslovno leto. To ne bo več vezano na koledarsko leto, temveč bo trajalo od začetka septembra do konca avgusta. Zato so rezultate strnili za prvih osem mesecev leta, v katerih je skupina ustvarila 51,6 milijona evrov čistega dobička, družba pa 46,7 milijona evrov.

"Skupina je v osmih mesecih ustvarila prihodke iz prodaje v višini 309 milijonov evrov, družba pa je z večjo proizvodno učinkovitostjo sledila obsegu naročil ter realizirala količinski obseg prodaje na ravni 9850 enot, kar je 13 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani, ter dosegla prihodke iz prodaje v višini 264 milijonov evrov in s tem ta rezultat izboljšala za 12 odstotkov," je v revidiranem letnem poročilu zapisala generalna direktorica družbe Sonja Gole.

Ključna začetna predpostavka letošnjega procesa planiranja je sprememba poslovnega leta. V prvih osmih mesecih, za katere je poročilo, danes objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze, narejeno, je evropski trg počitniških vozil beležil izrazito rast števila registracij, h kateri so največ prispevali trgi Nemčije, Anglije, Francije in Španije.

Družba Adria Mobil je dvignila obseg registracij na evropskem trgu za 11 odstotkov in v tem segmentu pridobila sedemodstotni tržni delež, s čimer se je po lastni oceni prebila med najboljše tri blagovne znamke po obsegu registracij prikolic v Evropi. Opazneje je dvignila prodajo avtodomov in prikolic na trgih izven Evrope. Na geografskih območjih Azije in Pacifika je prodaja dosegla osem odstotkov.

V družbi so letos delovali v oteženih pogojih poslovanja zaradi premajhnih tehničnih zmogljivosti. "S ciljem kakovostno oskrbeti povečan obseg povpraševanja po Adriinih izdelkih smo letos vstopili v nov investicijski cikel, v okviru katerega bomo najprej realizirali investicijo v novo tehnologijo in širitev zmogljivost v proizvodnji karoserijskih elementov," so zapisali v Adrii Mobil.

Ob tem so navedli, da njihove usmeritve in vizija v prihodnjih letih kljub spremenjenemu lastništvu ostajajo nespremenjene. V Adrii Mobil tako načrtujejo nadaljnjo rast proizvodnje in prodaje, pod pogojem povečanja proizvodnih zmogljivosti in sprememb v produktni ponudbi tako na področju baznih vozil, kjer bodo nujne spremembe v elektrifikaciji, kot upoštevanja novosti s področja informacijske tehnologije ter njihove aplikacije v produkte za prosti čas. Velik poudarek bodo dajali tudi dizajnu, so navedli.

Skupina Adria Mobil je iz programa proizvodnje počitniških prikolic in avtodomov prerasla v skupino proizvajalcev in ponudnikov proizvodov ter storitev za prosti čas. Podjetja v skupini danes poslujejo na številnih trgih ter treh celinah. Poleg matične družbe Adria Mobil je ta konec letošnjega avgusta vključevala še 11 odvisnih družb, v katerih je družba Adria Mobil večinski lastnik. Del francoske skupine je skupina Adria Mobil postala konec leta 2017.