c S
Z novim ministrom obljube premikov na okoljskem področju 28.12.2018 09:06 Ljubljana, 28. decembra (STA) - Na področju okolja je leto zaznamovala menjava ministra. Na stolček, ki ga je v vladi Mira Cerarja zasedala Irena Majcen, je sedel Jure Leben. Ta se je z novo energijo lotil reševanja težav, ki so se kopičile več let - od kupov odpadne embalaže prek čiščenja Jernejevega kanala do sanacije Celjske kotline. V 2019 ga čaka še veliko dela.

Leto 2018 je postreglo s krizo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Do jeseni se je po nekaterih ocenah po vsej Sloveniji nakopičilo približno 10.000 ton odpadne embalaže ter okoli 1300 ton odpadnih sveč.

Problematika ima že dolgo brado, razmere pa so se zaostrile, potem ko je aprila upravno sodišče na pobudo Interseroha odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati zgolj tolikšne količine odpadne embalaže, kolikor so je zavezanci, s katerimi imajo družbe sklenjene pogodbe, dali na trg. Sodba je opredelila tudi, da je oblastveni akt, ki družbam za ravnanje z odpadno embalažo nalaga obveznost prevzemanja odpadne embalaže, okoljevarstveno dovoljenje.

Majcnova se je zato reševanja težave lotila s spremembami okoljevarstvenih dovoljenj družbam. Možnost intervencije države je zavračala, njena prizadevanja pa niso zagotovila večjih pozitivnih premikov.

Odločneje se je gordijski vozel odločil presekati Leben, in sicer z ukrepanjem v treh korakih: s spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s sprejemom zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami ter z novim zakonom o varstvu okolja.

Z uredbo, ki je začela veljati konec oktobra, je država komunalam omogočila, da nakopičeno odpadno embalažo same oddajo v nadaljnjo obdelavo. Stroške odvoza in obdelave v višini največ 120 evrov na tono bo krila država, kasneje pa lahko v skladu z zakonodajo ta denar izterja od družb za ravnanje z odpadno embalažo. Leben je z delovanjem ukrepa zadovoljen, do sredine decembra je na podlagi uredbe podpisal 28 pogodb o odvozu.

Drugi korak, interventni zakon, ki se nanaša tako na odpadno embalažo kot odpadne sveče, je bil sprejet na decembrski seji DZ. V skladu z zakonom bo osebo, ki bo prevzela nakopičeno embalažo, izbrala država. Izvajalec bo moral odpadno embalažo prevzeti in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov brez davka na dodano vrednost, stroški prevzema in obdelave odpadnih nagrobnih sveč pa ne smejo presegati 200 evrov na tono. Tudi v tem primeru ima država pravico od družb, ki domnevno niso opravile svojega dela, zahtevati povračilo denarja.

Tudi ta zakon predvideva spremembe okoljevarstvenih dovoljenj družbam za ravnanje z odpadno embalažo, tako da bodo morale te zagotavljati ravnanje z vso odpadno embalažo na območju države.

Zakon se bo uporabljal do 31. decembra 2019. To pomeni, da ima ministrstvo za okolje in prostor zgolj leto dni časa, da sistem ravnanja z odpadki v celoti prenovi in uredi v tretjem koraku: zakonu o varstvu okolja.

O rešitvah, ki jih bo prinesel novi zakon, je Leben še molčeč. Je pa septembra pred parlamentarnim odborom za okolje menil, da večje število družb za ravnanje z odpadno embalažo ne zagotavlja učinkovitega pobiranja, profitna naravnanost pa "lahko pripelje do tega, da se osredotočamo na cilje konec leta namesto na delovanje verige v javno korist".

Prav tako je že napovedal, da bo sredi prihodnjega leta začela veljati sprememba, po kateri bodo zavezanci za plačevanje embalažnine vsa podjetja, ne le tista, ki dajo na trg več kot 15 ton odpadne embalaže. Pri tem bo pomagala letos spremenjena uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, v skladu s katero se morajo tudi mali podjetniki in obrtniki vpisati v evidenco Agencije RS za okolje (Arso) in enkrat letno poročati o embalaži, ki jo dajo na trg. Prej je veljalo, da so bili obveznosti poročanja oproščeni tisti, ki so na trg dali manj kot pet ton embalaže. Podatke o embalaži bodo morali prvič sporočiti v 2019 za koledarsko leto 2018.

Ob odpadni embalaži je Leben ob začetku svojega mandata za prioriteto postavil tudi sanacijo degradiranih območij, kot sta Celjska kotlina in Mežiška dolina. V letu 2019 naj bi tako ministrstvo saniralo igrišča petih celjskih vrtcev, za izvedbo teh sanacij pa je predvideno okoli milijon evrov iz državnega proračuna. Leta 2020 načrtujejo sanacijo še petih igrišč.

Odločno se je novi minister lotil tudi reševanja problematike Jernejevega kanala. Direkcija RS za vode je v začetku novembra objavila javni poziv lastnikom opuščenih plovil, da ta do 31. decembra odstranijo iz vodnega in priobalnega zemljišča pri Seči. Po tem roku bo v skladu z odločbo inšpektorata za okolje in prostor opuščena plovila odstranila direkcija.

Pozivu bo do konca januarja sledila odstranitev, pri čemer bodo znanim lastnikom odstranitev tudi zaračunali. Zatem naj bi v drugi fazi nadaljevali z inšpekcijskimi postopki nad mirujočimi plovili, torej tistimi, ki niso v uporabi, v tretji fazi pa nad vsemi plovili, ki vplujejo in izplujejo iz kanala.

V Sloveniji bodo s 1. januarjem 2019 na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na njihovo debelino. Izjema so zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Leben želi narediti še korak naprej in zagotoviti, da pod pulti blagajn plastičnih vrečk sploh ne bi bilo mogoče več dobiti. To naj bi dosegel z neposrednimi pogovori s trgovskimi verigami, katerih predstavnike je že povabil na sestanek.

Pred okoljskim ministrstvom in vlado bo v 2019 tudi naloga priprave dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Leben se zavzema za ambiciozno podnebno politiko, priprava strategije pa bo eden od glavnih pokazateljev, ali je področje okolja končno stopilo iz sence drugih resorjev. V njej bo namreč država morala odgovoriti na številna neprijetna vprašanja, kot je tisto o morebitnem predčasnem zaprtju Termoelektrarne Šoštanj.

V letu 2019 naj bi v praksi zaživelo tudi sodelovanje Lebna in njegovih sodelavcev z nevladnimi okoljskimi organizacijami. Decembra 2018 je svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki naj bi deloval kot strokovno-posvetovalni organ, že zasedal na ustanovni seji. Predstavniki nevladnih organizacij v sodelovanje z Lebnom in njegove napovedi o programskem financiranju njihovega delovanja polagajo velike upe. Kako bo sodelovanje potekalo v praksi, pa bi se lahko jasneje pokazalo že na januarskem srečanju nevladnikov z ministrom.