c S
Vlada soglaša s spremembami aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v državni upravi 28.12.2018 07:20 Ljubljana, 27. decembra (STA) - Vlada je danes dala soglasje k spremembam in dopolnitvam aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave, ki se nanašajo na realizacijo dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in tarifnega dela aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in lokalnih skupnosti.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del, ki so bili med dokumenti, povezanimi z zaključkom pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, urejajo tudi višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v organih državne uprave v plačne razrede.

Zaradi navedenih sprememb je potrebno v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti plačne razrede delovnih mest in nazivov s spremenjenimi plačnimi razredi. V postopku sprejema sistemizacije je v skladu z zakonom o javnih uslužbencih ter z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih treba pridobiti tudi soglasje vlade, so na vladi navedli v sporočilu za javnost po današnji dopisni seji.

Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da gre za realizacijo dogovorjenih in z aneksom uveljavljenih sprememb pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede, je vlada dala soglasje k omenjenim spremembam.