c S
Leta 2019 program pomoči osebam pred izgubo zaposlitve 27.12.2018 11:41 Ljubljana, 27. decembra (STA) - Leta 2019 bo stekel program sofinanciranja aktivnosti, ki bodo bistveno povečale zaposljivost oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma katerih zaposlitev je ogrožena. Trajal bo štiri leta, do leta 2022, v tem času pa bo za sofinanciranje omenjenih aktivnosti na voljo 3,6 milijona evrov.

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela je pred kratkim objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Rok za prijave je 7. februar 2019.

Na razpis se lahko prijavijo projektna partnerstva, sestavljena iz treh do največ petih pravnih oseb.

Sofinanciralo se bo aktivnosti, ki bodo usmerjene v razvoj kariere v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja, so našteli na skladu.

Prav tako se bo sofinanciralo aktivnosti, ki bodo usmerjene v razvoj kompetenc v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela, kot tudi aktivnosti, ki bodo vezane na promocijo programa in sodelovanje z različnimi deležniki v okolju.

V okviru razpisa je predvideno sofinanciranje dveh projektnih partnerstev, in sicer enega v kohezijski regiji zahodna Slovenija in drugega v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Skupna vrednost javnega razpisa je nekaj več kot 3,6 milijona evrov, pri čemer lahko posamezno partnerstvo pridobi največ 1,8 milijona evrov. Program bo v 80 odstotkih sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, preostalo petino bo primaknil slovenski proračun.