c S
Na Sevniškem ukrepi za trajnostni razvoj Lisce 25.12.2018 19:02 Sevnica, 25. decembra (STA) - Občina Sevnica je v okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje letos izvedla več ukrepov za razvoj in okrepitev privlačnosti te priljubljene posavske turistično-rekreativne točke. Za ta nekaj več kot 150.000 evrov vreden partnerski projekt bo iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja dobila dobrih 150.000 evrov podpore.

S sevniške občine so sporočili, da so v okviru omenjenega projekta izobrazili vodnike za Jurkovo učno pot po Lisci, ta pa je med drugim na voljo šolam in v izobraževalnem smislu tudi drugim uporabnikom.

V jeseni so na Lisci pripravili naravoslovne in tehnične dneve, pod sevniškim gradom so postavili nov čebelnjak, na Lisci pa načrtujejo hotel za žuželke.

V okviru projekta, ki ga nameravajo končati oktobra prihodnje leto, so sicer skupaj s sevniškim Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti na trasi Jurkove učne poti postavili informativne table, ki predstavljajo rastlinstvo in živalstvo Lisce ter pomembnejše lokalne zgodovinske mejnike.

V sodelovanju s Komunalo Sevnica so uredili stopnišči pod Tončkovim domom na Lisci in prostor nekdanjega balinišča. Poskrbeli so še za nove mize, klopi in panoramski daljnogled, so dodali.

Pri projektu Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje se je sevniška občina poleg že navedenih povezala še s Čebelarskim društvom Sevnica, s sevniško Osnovno šolo Sava Kladnika, z Občino Bistrica ob Sotli, osnovnimi šolami Bistrica ob Sotli, Tržišče, Krmelj in radeško Osnovno šolo Marjana Nemca.

"Pomemben segment je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem prostoru usklajenim ciljem," so še sporočili s sevniške občine.