c S
Nefinančno premoženje gospodinjstev predvsem stanovanjske zgradbe in zemljišča 27.12.2018 07:03 Ljubljana, 26. decembra (STA) - Konec lanskega leta je skupna vrednost zemljišč v lasti gospodinjstev in sektorja nepridobitnih institucij, ki opravlja storitve za gospodinjstva, dosegla 36,8 milijarde evrov. Prav zemljišča in stanovanjske zgradbe predstavljajo večji del nefinančnega premoženja gospodinjstev, kažejo podatki statističnega urada.

Večji del omenjene vrednosti zemljišč, in sicer 81 odstotkov, je predstavljala vrednost zemljišč pod zgradbami in objekti, preostalo pa je bila vrednost kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Slovensko gospodarstvo pa je imelo konec lanskega leta za 143,7 milijarde evrov nefinančnega premoženja v osnovnih sredstvih in zalogah, kar je 3,3-kratna vrednost letnega bruto domačega proizvoda.

Upoštevaje potrošnjo stalnega kapitala oziroma amortizacijo je skupna vrednost osnovnih sredstev konec leta znašala 133,6 milijarde evrov. Večinski del vrednosti osnovnih sredstev so bili zgradbe in objekti (82,5 odstotka), sledili so stroji in oprema (13,9 odstotka), proizvodi intelektualne lastnine (3,2 odstotka) ter gojena naravna sredstva (0,4 odstotka).