c S
Z januarjem del turistične takse tudi promocijska taksa 27.12.2018 07:03 Ljubljana, 26. decembra (STA) - Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma bodo z novim letom turisti ob plačilu nočitev v zaračunani turistični taksi plačali še promocijsko takso, kar pomeni višji skupni znesek. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa pa bo namenjena izključno Slovenski turistični organizaciji (STO).

Z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati 15. marca letos, so občine dobile možnost povišanja turistične takse do največ 2,50 evra.

Občine so šle v sprejemanje novih odlokov, v katerih so določile različne višine turistične takse. Vsem turističnim taksam pa je skupno to, da bodo turisti hkrati s plačilom turistične takse od 1. januarja 2019 morali plačati še promocijsko takso, ki bo znašala četrtino zneska obračunane turistične takse.

Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra, tako da bo gost plačal skupno 3,125 evra turistične takse.

Po podatkih gospodarskega ministrstva, ki ima zbrane podatke za 135 občin, ki so sprejele odloke, bodo tako visoko takso plačevali gostje, ki bodo prenočili v občinah Ljubljana, Bled in Kidričevo.

Medtem ko je turistična taksa priliv občin, bo promocijska taksa namenjena izključno STO, in sicer za promocijo Slovenije na tujih trgih. Po oceni gospodarskega ministrstva bo priliv iz naslova promocijske takse v letu 2019 znašal okoli 4,7 milijona evrov.

A vse občine ne zaračunavajo turističnih taks. Doslej je bilo po podatkih gospodarskega ministrstva v Sloveniji 43 občin takšnih, ki niso pobrale niti evra turistične takse. Občine, ki tudi v prihodnje ne bodo pobirale turističnih taks, tudi niso zavezane k pobiranju promocijske takse. Na gospodarskem ministrstvu sicer pričakujejo, da bo nekaj občin še sprejelo odloke, vendar pa ocenjujejo, da jih približno 50 takse ne bo pobiralo.

Z višjimi turističnimi taksami bodo občine lahko izvedle potrebna vlaganja v dejavnosti, storitve in investicije, ki so v javnem interesu. Cilj uvedbe promocijske takse pa je učinkovita promocija celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih, poudarjajo na ministrstvu.

Ob tem izpostavljajo, da turistična in promocijska taksa ne obremenjujeta gospodarstva oz. turističnih ponudnikov. Turistično takso namreč plačajo turisti ob plačilu prenočitev, in sicer kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim brezplačno na voljo na obiskanem turističnem območju.

Po podatkih gospodarskega ministrstva so leta 2016 prilivi iz naslova turistične takse znašali 11,8 milijona evrov, v 2017 pa že 13,5 milijona evrov.

V Občini Piran, kjer so doslej našteli največ turističnih nočitev letno, bodo turisti od 1. januarja dalje namesto 1,265 evra turistične takse plačevali 2,50 evra turistične takse, v tem znesku pa je vključena tudi promocijska taksa v višini 0,50 evra.

V Mestni občini Koper bo z novim letom turistična taksa znašala 1,60 evra, skupaj s promocijsko pa bo gost plačal dva evra takse. Po novem letu se v koprski občini obeta tudi obračunavanje turistične takse za prenočevanje na plovilih na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.