c S
Energetika v pričakovanju koncepta in novih investicij 27.12.2018 07:03 Ljubljana, 26. decembra (STA) - Deležniki v slovenski energetiki obžalujejo, da tudi letos nismo dobili energetskega koncepta, ki bi zarisal dolgoročno usmeritev razvoja panoge v Sloveniji. Oblikovanje in sprejetje koncepta pričakujejo v letu 2019, v katerem podjetja v slovenski energetiki ob zaenkrat pričakovanem stabilnem poslovanju napovedujejo tudi nove investicije.

"Leto 2018 se še ni zaključilo, vendar lahko ocenimo, da bodo podjetja, ki sestavljajo elektroenergetski sistem Slovenije poslovno leto uspešno zaključila. Visoki zadani cilji bodo doseženi, saj edino tako podjetja lahko zagotavljajo zanesljivo in konkurenčno oskrbo slovenskih porabnikov," so za STA ocenili v Energetski zbornici Slovenije.

Spomnili so, da je zahvaljujoč modrim odločitvam v preteklosti in trdemu delu podjetij v sedanjosti slovenska energetika na lestvici Svetovnega energetskega sveta glede indeksa energetske trileme izjemno visoko uvrščena. To je po njihovem mnenju izjemen dosežek podjetij in njihovih zaposlenih, ter dokaz, da svoje delo opravljajo dobro. Med pomembnejšimi investicijami prihodnjega leta so izpostavili vlaganja v zanesljivost proizvodnje Holdinga Slovenske elektrarne, gradnjo drugega plinskega bloka v Termoelektrarni Brestanici in pa gradnjo transformatorske postaje Cirkovce in daljnovoda Cirkovce-Pince.

Ob tem pa v energetski zbornici opozarjajo, da je treba čim prej sprejeti energetski koncept, ki bo podal usmeritve za bodoči razvoj energetike. K temu poziva tudi direktorica Agencije za energijo Duška Godina, ki je navedla, da so pred nami številne naloge, povezane s prehodom na čistejšo energijo, omogočiti moramo trajnostno rabo naravnih virov, obenem pa tudi konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z energijo. Temu morajo morajo z vlaganji v infrastrukturo in nove tehnološke rešitve slediti tudi podjetja.

Letos izziv hidrologija, v prihodnjih letih vlaganja v zanesljivost proizvodnje

V HSE so za STA ocenili, da je bil največji izziv, s katerim se je skupina spopadala letos, slaba hidrologija v tretjem četrtletju, ki je bila posledica izjemno sušnega podjetja. Kljub temu so poslovanje v letu 2018 označili kot stabilno in obvladovano. V naslednjem letu bo velik del investicij namenjen vlaganjem v zanesljivost proizvodnje, v triletnem obdobju pa se pripravljajo na izvedbo remonta petega (2022) in šestega bloka (2021) Termoelektrarne Šoštanj, obnovo sekundarnih sistemov treh hidroelektrarn na reki Dravi (2020-2022) in rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin (2024-2025).

V družbi Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, so se za STA strinjali, da je bila proizvodnja električne energije v prvi polovici leta občutno nad planom, sredi julija pa, kot da bi nekdo zaprl "alpsko pipo", saj se je količina vode bistveno zmanjšala in se še dolgo ni popravila. Vseeno ocenjujejo, da bodo na letni ravni dosegli zastavljen plan. V letu 2019 bodo nadaljevali z odstranjevanjem sedimentov v akumulacijskih jezerih, lotili se bodo začetka prenove jezi Markovci, ki bo trajala šest let.

Investicija v nadgradnjo varnosti jedrske elektrarne

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) načrtuje, da bo ob stabilnem obratovanju in brez varnostnih težav s 5,5 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije presegla proizvodne načrte letošnjega remontnega leta. Poslovni izidi Neka so v okviru načrtov, z nadaljevanjem varnostne nadgradnje pa je osredotočen na zagotavljanje dolgoročnosti obratovanja.

Dolgoročni naložbeni načrt do leta 2023 za prihodnje leto predvideva približno 50 milijonov evrov vlaganj, večina pa bo namenjena končanju programa nadgradnje varnosti in menjavi nekatere dotrajane opreme na sekundarni strani, kot je menjava visokotlačne turbine. Za to bodo namenili sredstva iz amortizacije, delno pa ima Nek tudi možnost bančnega zadolževanja.

Nek spada v skupino Gen-I, ki jo sestavljajo tudi Savske elektrarne, kjer so ocenili, da bodo v 2018 ob zgodovinsko najnižjih cenah električne energije presegli planirani pozitivni poslovni izid v višini 600.000 evrov.

Naložba v daljnovod Cirkovce-Pince

Sistemski operater (Eles) pa ima v načrtu eno večjih investicij, to bo gradnja razdelilne transformatorske postaje Cirkovce in daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske, so izpostavili v energetski zbornici. Trenutno so sicer še v fazi pridobivanja pravic gradnje in gradbenega dovoljenja.

"Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 investicijska vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje presegla 115 milijonov evrov. Vlaganja so namenjena predvsem povečevanju robustnosti, jakosti in naprednosti omrežja za kakovostno in trajnostno oskrbo uporabnikov z električno energijo. V letošnjem letu se približujejo 50-odstotni kabliranosti nizko in srednje napetostnega omrežja, v napredni sistem merjenja pa bo vključeno že več kot 50 odstotkov uporabnikov, so še zapisali v zbornici.

Temu so v Elesu dodali, da bodo samo prihodnje leto investicijsko-rekonstrukcijska vlaganja dosegla 71 milijonov evrov, v obdobju 2019-2021, ko naj bi bili končani vsi veliki projekti in investicije, pa kar 279 milijonov evrov. Poslovanje v letu 2018 bo nekje na nivoju lanskega leta, to pomeni čisti poslovni izid med 17 in 18 milijonov evrov, podobno načrtujejo tudi za prihodnje leto.