c S
V tožbah proti Verbundu prva izvedenska mnenja 27.12.2018 07:03 Maribor/Slovenj Gradec, 26. decembra (STA) - Iztekajoče se leto ni bistveno pospešilo obravnav tožb slovenskih oškodovancev, tudi države, proti avstrijski družbi Verbund. Oškodovanci jo krivijo za poplavljanje reke Drave novembra 2012 in od nje z okoli 80 tožbami zahtevajo za 107 milijonov evrov odškodnin. Najdlje so postopki na mariborskem sodišču, kjer že imajo prva izvedenska mnenja.

Obravnave tožb slovenskih oškodovancev proti upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji obravnavajo sodišča v Slovenj Gradcu, na Ptuju in v Mariboru. Največ tožb obravnavata okrožno in okrajno sodišče v Mariboru, skupno 44 zadev, v katerih oškodovanci od Verbunda terjajo 99,9 milijona evrov.

Na okrožnem in okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vodijo osem zadev, skupni znesek zahtevanih odškodnin je 2,7 milijona evrov. Na okrožnem in okrajnem sodišču na Ptuju pa je vloženih 31 tožb, zahtevek po vseh tožbah pa znaša 4,9 milijona evrov.

Na mariborskem sodišču so z nekaterimi postopki tudi najdlje, saj so v nekaterih zadevah že pridobili izdelana izvedenska mnenja, ki pa na obravnavah še niso bila predstavljena.

Kot je za STA pojasnila predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec, so stranke v zvezi z izvedenskimi mnenji že podale svoja stališča, ki jih bo sodišče proučilo in sprejelo nadaljnje odločitve. Kdaj se bodo glavne obravnave nadaljevale, za zdaj ni znano.

V postopkih pred mariborskim sodiščem so bili postavljeni izvedenci različni strok, med drugim elektroenergetske, hidrološke in meteorološke, po neuradnih podatkih pa so doslej izdelana izvedenska mnenja obremenilna za Verbund.

Slovenska izvedenca sta po neuradnih podatkih ugotovila, da je bil dejanski pretok poplavnih voda novembra 2012 bistveno večji od naravnega in da je to posledica upravljanja s hidroelektrarnami v Avstriji. Verbund bi glede na izvedensko mnenje poplavljanje lahko zmanjšal med drugim s pravočasnimi ukrepi v smislu zmanjšanja energetske proizvodnje v času napovedi visoke vode, a da je to priložnost zamudil.

Verbund krivdo zavrača in odgovornost za škodo pripisuje slovenski družbi, Dravskim elektrarnam Maribor. Ta je tako v tožbah proti Verbundu v postopke vključena kot stranski udeleženec na strani tožečih strank oz. oškodovancev.

Kljub dolgotrajnim postopkom pred slovenskimi sodišči pa tožbam proti Verbundu zaradi poplavljanja reke Drave novembra 2012 ne grozi zastaranje, saj je bilo z vložitvijo odškodninskih tožb v roku zastaranje pretrgano.

Je pa v iztekajočem se letu postalo jasno, da proti odgovornim v družbi Verbund v Avstriji ne bo potekal kazenski postopek pred sodiščem, saj je tožilstvo v Celovcu odstopilo od kazenskega pregona.

Reka Drava je sicer oktobra letos ponovno grozila s poplavami, a se na srečo črni scenarij ni uresničil. Dogajanje so pozorno spremljali tako oškodovanci v poplavah novembra 2012 kot tudi njihovi pravni zastopniki v tožbah zoper Verbund. Kot so tokrat ugotavljali odvetniki, je šlo za podobne količine vode kot leta 2012, a se je avstrijska stran na razmere dobro pripravila in tako preprečila najhujše.