c S
Banke v 10 mesecih povečale dobiček 21.12.2018 19:51 Ljubljana, 21. decembra (STA) - Banke so v 10 mesecih ustvarile 452,3 milijona evrov dobička pred davki ali dobrih osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. K temu je prispevala medletna rast neto obrestnih prihodkov, solidno povečanje neobrestnih prihodkov, zmanjšanje stroškov ter neto sproščanje oslabitev in rezervacij.

Kot v mesečni informaciji o poslovanju bank navaja Banka Slovenije, se je čisti dobiček v opazovanem obdobju povečal za 5,4 odstotka na 409,6 milijona evrov. Čisti prihodki od obresti so zrasli za tri odstotke, neobrestni prihodki so se povečali za 6,6 odstotka.

Operativni stroški so se zmanjšali za 1,1 odstotka, neto oslabitve in rezervacije pa so upadle za 21,4 odstotka na 45,1 milijona evrov.

Rast bilančne vsote se je do konca oktobra upočasnila na 2,2 odstotka medletno, obseg se je znižal na 38,4 milijarde evrov.

Posojila nebančnemu sektorju so se povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Rast posojil podjetjem je ostala stabilna pri 2,9 odstotka medletno. Rast posojil gospodinjstvom se je nekoliko zvišala in je oktobra znašala 7,1 odstotka medletno.

Neto povečanje stanovanjskih in potrošniških posojil je bilo do konca oktobra po obsegu enakomerno in primerljivo z lanskim dogajanjem. Rast potrošniških posojil je ostala razmeroma visoka, pri 11,7 odstotka medletno, a je bila stabilna. Rast stanovanjskih posojil je dosegla 4,6 odstotka.

Rast vlog nebančnega sektorja je ostala s 5,4 odstotka solidna. Povečanje vlog še naprej presega povečanje posojil, tako da banke ne potrebujejo drugih virov za financiranje rasti posojil. Vloge gospodinjstev so se v zadnjim mesecih povečevale bolj počasi, vendar je medletna stopnja rasti ostala razmeroma visoka.

Nedonosne izpostavljenosti bank so se oktobra znižale na 1,8 milijarde evrov oziroma na 4,3 odstotka izpostavljenosti. Nedonosne izpostavljenosti do podjetij so se znižale na 9,1 odstotka.