c S
Varuh poziva k odpravi krivic glede dodatkov za starše slepih in slabovidnih 21.12.2018 21:37 Ljubljana, 21. decembra (STA) - Pri varuhu so ministrstvo za delo ponovno pozvali k odpravi krivic, ki so nastale zaradi napačnega tolmačenja zakonodaje, ko gre za izplačila dodatkov staršem slepih in slabovidnih otrok. Kot so zapisali, je nedopustno, da morajo breme za napake pristojnih organov nositi ali prevzeti ljudje, odgovornost za napako pa se največkrat niti ne ugotovi.

Varuh človekovih pravic je zasledil, da so poskušali starši slepih in slabovidnih otrok tudi z javnim protestom opozoriti na nepravilno izplačevanje dodatkov.

Varuh je že leta 2015 obravnaval pobudo v zvezi s sočasnim uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za pomoč in postrežbo. Oba dodatka so starši najtežje prizadetih otrok poskušali v preteklosti že uveljaviti in so se v zvezi s tem obrnili tudi na delovno in socialno sodišče.

Slednje je njihovemu prepričanju, da starši lahko uveljavljajo oba dodatka, že leta 2012 pritrdilo. Vendar je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti šele junija 2015 centrom za socialno delo in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije poslalo ustrezno okrožnico in jih obvestilo, da je obe pravici mogoče uveljavljati sočasno. Starši so morali tako ponovno oddati vlogo za uveljavitev tiste pravice, ki so se ji v prejšnjih letih na podlagi napačnega tolmačenja predpisov morali odreči.

Varuh je tedaj od ministrstva v zvezi z izplačili dodatka za nego otroka oziroma dodatka za pomoč in postrežbo za nazaj pridobil pojasnilo, da bodo vsak konkreten primer posebej preučili in poiskali za stranke najugodnejšo možno rešitev. Varuh pa je ministrstvu leta 2015 priporočil, naj z vsemi prizadetimi, ki uveljavljajo svoje pravice v sodnih postopkih, sklene poravnavo ali pa popravo povzročenih krivic določi z dopolnitvijo pravne ureditve.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je že takrat opozorila in znova ponavlja, da je posebej skrb vzbujajoče, da v primerih, ko državni organi v upravnih postopkih storijo napako, tudi z napačnim tolmačenjem zakonodaje, ni možnosti za izplačilo upravičenih prejemkov za nazaj ali pa morajo prizadeti vrniti neupravičeno prejete socialne pomoči ali del osebnega dohodka.

Tako se ljudje, ne po svoji krivdi, znajdejo v hudi finančni zadregi in je ogrožen njihov socialni položaj, saj morajo v kratkem času vrniti "dolgovano". Kot opozarjajo pri varuhu, je nedopustno, da morajo vse breme za napake organov nositi ali prevzeti ljudje, največkrat tudi brez ugotovljene odgovornosti predpostavljenih v organih, ki so napako storili. Javni uslužbenci morajo biti pripravljeni priznati storjene napake in jih popraviti tudi tako, da država prevzame breme lastnih napak.

V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so namreč opozorili, da bi morali biti starši slepih in slabovidnih otrok upravičeni do obeh dodatkov: za pomoč in postrežbo ter za nego otroka. Ob tem so opozorili na sodbo sodišča, da je bilo tolmačenje, da se dodatka izključujeta, napačno in pristojne institucije povprašali o rešitvi problematike.