c S
Na kratko iz gospodarstva 21.12.2018 21:37 Ljubljana, 21. decembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Abanka, tretja največja banka v državi, ki jo ta prodaja, je na Ljubljansko borzo naslovila zahtevo, naj banko s trgovalno oznako ABALJ izključi iz trgovanja na Ljubljanski borzi. To se bo zgodilo s ponedeljkom, 24. decembra, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz banke.

Skupščina družbe Adria Mobil je na četrtkovi seji sprejela sklep, s katerim se bilančni dobiček družbe, ki je konec avgusta znašal 65,9 milijona evrov, ne razporedi in se v celoti prenese v poslovno leto 2019 kot nerazporejeni dobiček. Poslovodstvu in nadzornemu svetu je podelila razrešnico, za revizorja družbe v prihodnjem letu pa je imenovala družbo Ernst & Young, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz te novomeške družbe.

Skupina Salus, ki so oblikujejo Salus, Salus Veletrgovina, Carso, Medika Internacional, Carso Internacional in Carso Cro, za prihodnje leto načrtuje čiste prihodke od prodaje v višini približno 260 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja v višini 5,3 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja v višini 7,3 milijona evrov in čisti dobiček v višini 4,3 milijona evrov. Investicije v v objekte in opremo ne bodo presegale milijona evrov, so zapisali v sporočilu, danes objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze.

Družba Salus je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da bo za letos izplačala vmesno dividendo v bruto višini 15 evrov za delnico. Presečni datum za upravičenost do vmesne dividende je 19. februar 2019, prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 18. februar 2019, datum začetka izplačil pa bo 20. februar 2019.

Družba Krka je prek spletne strani Ljubljanske borze razkrila, da je od 17. do 20. decembra na Ljubljanski borzi odkupila 11.383 lastnih delnic v skupni vrednosti 634.957 evrov. Skupno število lastnih delnic se je s tem povečalo na 888.515, kar predstavlja 2,709 odstotka vseh izdanih delnic.

Družba Sij je v povezavi z obveznicami z oznako SIJ4 in SIJ5 prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da je 21. decembra sklenila aneks k posojilni pogodbi z 21. decembra 2017 z družbo Dilon, ki je največji Sijev lastnik, na podlagi katerega ji bo podaljšala rok vračila posojila v višini en milijon evrov do 20. decembra 2019.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je izrazila odločno nasprotovanje temu, da nekateri posamezniki "pod krinko varovanja okolja vlagajo tožbe proti legitimnim odločitvam vlade in skušajo neodgovorno vplivati na kakovost življenja na podeželju in posledično omejevati kmetom ustavno pravico do kmetovanja". S tem se je KGZS odzvala na potezo Alpe Adria Green, ki bo odlok vlade o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda iz narave izpodbijala na upravnem sodišču. KGZS izvajanje odloka podpira, saj bo po njihovi oceni s tem omogočena nadaljnja ohranitev tako narave kot urejenosti podeželja. Oglasili so se tudi v Sindikatu kmetov Slovenije. Poudarili so, da kmetje in prebivalci, ki na podeželju ustvarjajo BDP in skrbijo za polnjenje državnega proračuna ter obdelanost podeželja, upajo na vestno odločitev sodnikov v tej zadevi. V kolikor bo sodišče prepovedalo odstrel rjavih medvedov, pričakujejo, da vsak posameznik, ki je pri tem sodeloval, poskrbi za enega medveda na svojem domu.