c S
Največ državnega denarja lani za socialo in zdravstvo 23.12.2018 08:59 Ljubljana, 22. decembra (STA) - Sektor država je v lanskem letu po podatkih Statističnega urada RS (Surs) socialni zaščiti namenil 16,2 odstotka BDP ali 6,951 milijarde evrov, zdravstvu pa 6,6 odstotka oz. 2,83 milijarde evrov. Za preostale namene skupaj so porabili 20,4 odstotka BDP.

Izdatki za socialno zaščito so se lani v primerjavi s letom 2016 nominalno zvišali za 2,7 odstotka BDP. Največ izdatkov v obliki socialnih prejemkov je bilo namenjenih za starost, predvsem za starostne pokojnine. Izdatki za starost so se povečali za 1,8 odstotka BDP na 3,949 milijarde evrov, kažejo podatki Sursa.

V večini so se izdatki znotraj tega področja zvišali, nekoliko so se znižali zgolj izdatki za brezposelnost, in sicer za 2,2 odstotka BDP.

Izdatki za bolezen in invalidnost so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 5,3 odstotka BDP, kar vključuje predvsem boleznine in invalidske pokojnine. Izdatki za družino in otroke so se povečali za 5,2 odstotka BDP, izdatki za druge oblike socialne izključenosti pa za 11,1 odstotka ali 379 milijonov evrov.

Za zdravstvo je lani sektor država v primerjavi z letom 2016 namenil 112 milijonov evrov več. Po podatkih Sursa so približno 40 odstotkov predstavljala sredstva za zaposlene.

Sektor država je za preostale namene porabilo 20,4 odstotka BDP.

Največ so namenili za javno upravo, in sicer 5,9 odstotka BDP. Glavni del izdatkov za javno upravo so bile obresti za servisiranje javnega dolga in so se znižale za 12,3 odstotka na 1,104 milijarde evrov. Področje vključuje tudi izdatke za vse temeljne raziskave, ti so predstavljali 0,4 odstotka BDP.

Za izobraževanje so v letu 2017 namenili 5,4 odstotka BDP, za ekonomske dejavnosti 4,3 odstotka BDP, za javni red in varnost pa so porabili 1,6 odstotka BDP ali 691 milijonov evrov, je še razvidno s spletne strani statističnega urada.

STA objavlja tabeli s podatki o izdatkih sektorja država po namenih in o izdatkih sektorja država za socialno zaščito v milijonih evrov.

Izdatki sektorja država po namenih v milijonih evrov:

2014 2015 2016 2017

-----------------------------------------------------------------------

Javna uprava 2723 2599 2663 2526

Obramba 317 327 362 390

Javni red in varnost 607 604 703 691

Ekonomske dejavnosti 2398 2292 1871 1847

Varstvo okolja 370 394 228 194

Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja 331 232 161 200

Zdravstvo 2448 2598 2718 2830

Rekreacija, kultura in religija 617 633 581 599

Izobraževanje 2252 2154 2239 2337

Socialna zaščita 6690 6712 6767 6951

-----------------------------------------------------------------------

SKUPAJ 18.754 18.544 18.292 18.564

Izdatki sektorja država za socialno zaščito v milijonih evrov:

2014 2015 2016 2017

----------------------------------------------------------------------

Bolezen in invalidnost 844 854 898 945

Starost 3794 3836 3880 3949

Preživeli družinski člani 539 544 538 548

Družine in otroci 791 759 755 794

Brezposelnost 270 234 220 216

Stanovanja 9 9 9 10

Druge oblike socialne izključenosti 313 350 341 379

Raziskave in razvoj na področju

socialne zaščite 0 0 0 0

Druge dejavnosti s področja socialne zaščite 131 126 126 110

----------------------------------------------------------------------

SKUPAJ 6690 6712 6767 6951

Vir: Surs