c S
V letu 2017 največ priseljevanja in odseljevanje med srednješolsko izobraženimi 23.12.2018 08:59 Ljubljana, 22. decembra (STA) - Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bila v letu 2017 izobrazba odseljenih državljanov približno enaka kot izobrazba celotnega prebivalstva Slovenije. Po izobrazbi je bilo med odseljenimi in priseljenimi največ takih, ki imajo srednješolsko izobrazbo. Najpogostejši razlog priselitve v Slovenijo je bila zaposlitev.

Po podatkih Sursa se je v letu 2017 k nam priselilo 18.808 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih od 25 do 64 let. Od tega je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 22 odstotkov, srednješolsko 60 odstotkov, višje- ali visokošolsko pa 18 odstotkov. Iz Slovenije se je v letu 2017 odselilo 17.555 prebivalcev, od tega jih je bilo 70 odstotkov starih od 25 do 64 let, med katerimi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 18 odstotkov, srednješolsko 55 odstotkov, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 27 odstotkov.

Kot so zapisali, je bilo v letu 2017 med priseljenimi državljani Slovenije, starimi od 25 do 64 let, 40 odstotkov takih, ki so imeli terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj, in sicer 14 odstotkov. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna. Med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 40 odstotkov, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 13 odstotkov. V letu 2017 se je v Slovenijo priselilo 120 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 162, še navaja Surs.

Izobrazbena sestava v letu 2017 iz Slovenije odseljenih slovenskih in tujih državljanov, starih od 25 do 64 let, je bila torej podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti od 25 do 64 let.

Surs je navedel, da se jih je od 15.520 v letu 2017 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov največ, in sicer 55 odstotkov, priselilo z namenom zaposlitve. Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom, in sicer 36 odstotkov, drugi razlogi, kot na primer študij, pa so bili redkejši.

Med priseljenimi slovenskimi državljani v letu 2017, starimi od 25 do 64 let, je bilo konec leta zaposlenih 37 odstotkov, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 71 odstotkov. Med v letu 2017 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti od 25 do 64 let jih je bilo 38 odstotkov pred selitvijo zaposlenih, kar pomeni, da je bilo 1. januarja 2018 zaposlenih 72 odstotkov prebivalcev Slovenije, med tujimi državljani pa 64 odstotkov, so še zapisali na Sursu.