c S
Razrez proračunskih odhodkov po ministrstvih za leto 2019 21.12.2018 06:28 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Vlada je v okviru priprave predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019 določila nov razrez odhodkov po posameznih uporabnikih. Ob zvišanju skupnih odhodkov za 460 milijonov evrov na 10,16 milijarde evrov se zvišuje tudi obseg dodeljenih sredstev posameznim ministrstvom. Zmanjšanje je predvideno le pri ministrstvu za finance.

proračunski uporabnik sprejeti proračun 2019 razrez 2019

v evrih v evrih

___________________________________________________________________________________________________________

ministrstvo za finance 2.767.524.168 2.614.413.875

ministrstvo za notranje zadeve 379.845.044 389.677.596

ministrstvo za zunanje zadeve 86.326.777 90.455.052

ministrstvo za obrambo 463.941.416 503.941.416

ministrstvo za pravosodje 76.865.528 77.693.622

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 226.065.116 274.474.595

ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 432.730.735 467.915.214

ministrstvo za infrastrukturo 795.862.324 844.706.117

ministrstvo za okolje in prostor 302.840.886 374.561.174

ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 1.452.995.715 1.598.698.664

ministrstvo za zdravje 158.177.181 189.377.581

ministrstvo za javno upravo 189.554.103 191.301.742

ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 1.835.540.077 1.964.771.975

ministrstvo za kulturo 162.878.952 193.315.620

Vir: Ministrstvo za finance RS