c S
Molu bo država nakazala še drugi del neizplačanega deleža prihodkov od dohodnine 20.12.2018 14:20 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Vlada je prerazporedila pravice porabe v višini 10,98 milijona evrov za izplačilo drugega dela neizplačanega deleža prihodkov od dohodnine po zakonu o glavnem mestu za leti 2016 in 2017. Država in Mol sta namreč po sodbi sodišča sklenili poravnavo, na podlagi katere bo letos Mol prejela skupaj dobrih 28 milijonov doslej premalo izplačanih sredstev.

Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, se na podlagi sodne poravnave med državo in Mestno občino Ljubljana (Mol) navedena sredstva razporejajo v skladu z 42. členom zakona o javnih financah, ki govori o splošni proračunski rezervi za nepredvidene namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Na podlagi poziva ministrstva za finance in na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta je vlada sicer danes prerazporedila sredstva različnih predlagateljev v višini slabih 106.000 evrov z namenom zagotovitve dodatnih sredstev za izločanje in posledično oblikovanje in uporabo proračunske rezerve, so še navedli v gradivu.

Država bo sicer Molu v letošnjem letu skupaj na podlagi sklenjene poravnave do konca leta plačala dobrih 28 milijonov evrov doslej premalo izplačanih sredstev od dohodnine za financiranje nalog in pristojnosti, ki jih glavno mesto zagotavlja za delovanje državnih organov, tujih predstavništev in mednarodnih organizacij, ki imajo sedež v Ljubljani.

Mol je namreč zoper državo vložila tožbo na podlagi zakona o glavnem mestu, kateri so med drugim zatrjevali, da bi morala občina za leti 2014 in 2015 dobiti več denarja iz dohodnine za financiranje nalog in pristojnosti, ki jih ima kot glavno mesto. Na podlagi zakona o glavnem mestu naj bi namreč Molu pripadalo 0,73 odstotka dohodnine za financiranje nalog glavnega mesta.

Zakon predvideva, da se vsako četrto leto ugotovi razmerje med dohodnino in ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta. Leta 2013 je ministrstvo za finance določilo, da Molu pripada le 0,37 odstotka sredstev od dohodnine, s čimer se Mol ni strinjala, pritrdilo pa ji je tudi sodišče.

Sodišče je namreč med drugim presodilo, da zakon o glavnem mestu ministrstvu za finance ni podelil pooblastila, na podlagi katerega bi prišlo do kakršnega koli znižanja finančnih sredstev, ki so bila mestni občini dodeljena skladno z zakonom.

Država in občina sta nato sklenili poravnavo, s katero se je država zavezala, da bo Molu plačala neizplačan delež prihodkov od dohodnine po zakonu o glavnem mestu, in sicer za leto 2014 7,82 milijona evrov, za leto 2015 pa 7,06 milijona evrov. Oba zneska je morala skladno s poravnavo država nakazati do 30. julija letos. Do 28. decembra pa se je država v poravnavi zavezala občini nakazati še neizplačane deleže prihodkov od dohodnine za naslednji leti 2016 in 2017, in sicer 7,29 in 6,29 milijona evrov.

Lani je sicer DZ sprejel spremembo zakona o glavnem mestu, po katerem delež dohodnine, ki pripada Molu, ne sme biti nižji od 0,6 odstotka in ne višji od 0,8 odstotka. Kot je navedeno tudi v poravnavi, tako država kot Mol ocenjujeta, da je novela ustrezno uredila materialno pravno razmerje med njima.