c S
Proračunskim uporabnikom trije tedni za pripravo finančnih načrtov 20.12.2018 13:09 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Vlada je danes sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Določila je razrez odhodkov po uporabnikih in zastavila časovnico priprave rebalansa, proračunski uporabniki pa morajo predloge svojih načrtov pripraviti do 10. januarja. V DZ namerava predlog rebalansa poslati sredi januarja.

Rebalans je potreben, ker bo državni proračun zaradi v letošnjem letu sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki vplivajo na višji obseg proračunskih izdatkov, s 3. januarjem 2019 neuravnotežen. Če vlada rebalansa ne bi pripravila, bi bilo izvrševanje državnega proračuna in ostalih enot sektorja države (pokojninske in zdravstvene blagajne ter občinskih proračunov) oteženo.

Vlada je zato danes sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa in razrez proračunskih odhodkov ter določila terminski načrt priprave predloga rebalansa, so sporočili s finančnega ministrstva. Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 10. januarja pripraviti predloge svojih finančnih načrtov, vključno z obrazložitvami načrtovane porabe, pri čemer morajo upoštevati obseg, določen v razrezu odhodkov.

Zgornjo mejo dovoljenih izdatkov državnega proračuna v letu 2019 je vlada zvišala že pred dvema tednoma, in sicer z 9,70 milijarde evrov na 10,16 milijarde evrov. Kljub temu naj bi proračun ustvaril presežek, namreč v višini 0,3 odstotka BDP.

Vlada je proračunskim uporabnikom naložila, da pri oblikovanju finančnih načrtov za prihodnje leto načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh obveznosti iz veljavnih predpisov in iz sklenjenih sporazumov s sindikati javnega sektorja. Svoje aktivnosti morajo načrtovati predvsem v tiste vrste investicij, ki imajo največji multiplikator na gospodarsko rast. Med drugim morajo upoštevati že tudi stroške, povezane s pripravo na predsedovanje EU v letu 2021.

Predlagatelji finančnih načrtov, ki za proračunsko leto 2019 ne morejo načrtovati svojih finančnih načrtov v obsegu, kot je danes določila vlada, morajo izvesti ukrepe za znižanje odhodkov. Če je za to potrebna sprememba zakonov ali drugih predpisov, morajo predloge teh vladi prav tako predložiti do 10. januarja.