c S
Vlada omogočila vzpostavitev javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih 20.12.2018 11:43 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Vlada je izdala uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, ki jo je treba vzpostaviti v luči spremembe zakonodaje. Služba bo med drugim pripravljala programe vzdrževanja omenjenih sistemov, nadzirala njihovo delovanje in osveževala podatke za vodenje evidence.

Nova uredba določa vsebino zahtevka za izplačilo za upravljanje in za vzdrževanje ter poročila, pripravili pa so jo tudi zaradi zmanjševanja administrativnih ovir, so zapisali na vladi.

Pojasnili so, da je državna javna služba po uredbi upravljanje in vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov. Upravljanje med drugim zajema naloge, kot so priprava programov vzdrževanja teh sistemov, nadzor nad njihovim delovanjem ter strokovni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del za te sisteme.

Prav tako bo služba pripravljala vmesna in letna poročila za ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter osveževala podatke za vodenje evidence osuševalnih in namakalnih sistemov.

Naloge vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov bo morala služba izvajati tako, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov v skladu z njihovo namembnostjo.

Vlada je danes spremenila tudi uredbo o sofinanciranju premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. S spremembo uredbe se dviga višina sofinanciranja premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov na 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Prav tako se s spremembo uredbe dviga višina sofinanciranja zavarovalnih premij za bolezni živali na 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, so še zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.